Kungörelse av beslut i bestraffningsärende #1/24

Riksidrottsnämnden har meddelat beslut i bestraffningsärende rörande avstängning av coach.

Sadik Sadik från Karate Klubb Elit har meddelats avstängning från att utöva uppdrag inom Svenska Karateförbundet t.o.m 19/4 2024,
Avstängningar enligt RIN har global verkan och gäller för alla organisationer som är kopplade till berört SF:s internationella organisation. Det innebär att Sadik Sadik ej får delta som t.ex. coach eller annat genom Sv Karateförbundet nationellt eller internationellt, fram t.o.m. 19/4 2024.