Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Domarkurs

oktober 7, 2023 - oktober 8, 2023

Inbjudan till domarkurs den 7 – 8 oktober Umeå

Välkommen, domarkurs i Kumite lic.  C–B–A – RB & Kata Judge C – B

DATUM och TID
Den 7- 8/10 2023, Lördag kl. 10.00 – 17.30 ca. & Söndag kl. 10.00 – 16.30 ca.

PLATS
Sjuans mötesplats Mariehemsvägen 7   906 54 Umeå

KURSLEDARE
Svenska Karateförbundets DK, Domarkommitté

KURSAVGIFT  –   Under hela 2023 har vi ingen kursavgift vid SKF domarkurser.

Både befintliga domare som behöver uppdatera sin licens samt nya domaraspiranter från 16 år och uppåt är välkomna. Kursen är avgiftsfri.
Svenska Karateförbundet stödjer alla tillresande deltagare från Övre- och Nedre Norrlands distrikt med ekonomiskt bidrag för resa (milersättning för bil, buss, tåg) och logi. Ni begär kostnadsersättning mot kvitto, efter deltagande via bifogad blankett som mailas till [email protected].

Verifiering av nya licenser sker med fördel på Boden Open i februari 2024.

KOST & LOGI
Måltider ingår ej i kursavgiften. Eventuell övernattning ordnas av deltagarna själva.

KLÄDSEL
Officiell klädsel, enligt artikel 2 i regelboken, skall bäras under hela kursen för de domare som har licens.
Nya domarkandidater och observatörer behöver ej bära officiell uniform. Gärna en piké , overall eller liknade.

KRAV/FÖRSTUDIER
Ladda ner licenskraven från SKFs hemsida. Inför teoriprovet tänk på följande,
regelboken och barnregeltillägget skall vara väl genomlästa i god tid innan kursen. Deltagarna måste i god tid innan kursen ha gått igenom instuderings-frågorna som finns på SKFs hemsida. En vecka räcker sällan, försök att läsa tillsammans med någon om det går, samt öva praktik hemma på klubben.

REGELBOK
Kan laddas ner från SKFs hemsida, skriv ut och ta med till kursen.

ÖVRIGT
DK ser att antalet kvinnliga domare har ökat och det är mycket positivt!
OBS. Redan lic. domare som vill delta för att uppdatera sina regel-kunskaper är välkomna, utan att betala kursavgift. Ett bra sätt att komma igång igen efter det långa tävlingsuppehållet!
Domarkommittén uppmanar även klubbledare/coacher att gå kursen som observatör i syfte att förstå reglerna och deras tillämpning bättre.

OBS. Verifiering av licensen sker i samband med en kommande tävling.

ANMÄLAN
Skall vara Domarkommittén tillhanda senast måndag den 25/9 2023.

E-post; [email protected]

SCHEMA Umeå – Domarkurs den 7 – 8 oktober 2023

Kumite & Kata, lördag och söndag, med teoretisk och praktisk examination samt genomgång av det nya Kata-systemet med sifferbedömning.

Lördag 7/10

10.00-10.15 Samling, registrering av deltagare

10.15-12.00 Teori Kumite (Powerpoint-presentation)

12.00-13.00 LUNCH

13.00-13.30 Teoriprov Kumite 70 frågor, sant eller falskt (kryssfrågor)

14.00-15.00 Praktik Kumite, övning av signaler och matchsituationer

15.00-17.00 Praktiskt Kumiteprov, först övning sen examination (med tävlande på mattan)

17.00-17.30 Avslutning / evaluering / resultat från prov & examination

Söndag 8/10                –

10.00-10.15 Samling, registrering av deltagare.

10.15-12.00 Teori Kata (Powerpoint-presentation)

12.00-13.00 LUNCH

13.00-13.30 Teoriprov Kata för de som går kurs. 50 frågor sant eller falskt ( kryssfrågor )

13.30-14.30 Praktisk Kata, vikt för att jämföra likheter/skillnader mellan de olika stilarna i GI

14.30-16.00 Praktiskt Kata-bedömning, övning och examination (med tävlande på mattan)

16.00~16.30 ca. Avslutning / evaluering / resultat från prov & examination

Kommentar:

KUMITE Vid den praktiska Kumite domarträningen i dojo tränar vi först signaler, gester som Judge med flaggor, samt som Referee. Dvs. vi tränar med direkt feedback i mindre grupper. Differentierad träning så att alla får träning / feedback på egen nivå. Därefter övning med ”tävlande” på mattan, samt slutligen praktisk examination.

KATA Praktisk Kata-bedömning av ”tävlande”. Med input från domarna runt omkring avseende detaljer från olika skolor. Kursdeltagarna utför även Kata gemensamt tillsammans, vi talar om och jämför likheter och olikheter mellan stilarna. Så glöm inte att ta med Karate-gi om du går kursen för licens!

Gemensamt för Kata / Kumite efter avklarad och godkänd examination ska varje kandidat döma vid en kommande tävling, en sk. VERIFIERING av licensen, och där också bedömas och godkännas av ansvarig chefsdomare, efter detta erhåller man sin licens. Vid ev. underkänt här kan man få ytterligare en chans till för verifiering vid nästkommande tävling. Anmälan skickas till DK om vilken tävling ni vill verifieras på.

Välkomna DK

Details

Start:
oktober 7, 2023
End:
oktober 8, 2023
Event Category:

Organizer

Domarkommittén SKF
Email
dk@swekarate.se