Förbundsstämman

Förbundsstämman är den enskilda viktigaste demokratiska samlingen och det främsta forumet för förändringskraft inom förbundet. Hit är du välkommen för att göra din röst hörd och utnyttja dina demokratiska möjligheter. 


Nästa ordinarie Förbundsstämma är planerad till 23/3 2024, som hybridstämma. Kallelse skickas ut från kansliet i sinom tid.

  Samtliga föreningar med uppfylld rösträtt enligt förpliktelser i stadgarna nedan är välkomna:

  Kap. 2 §3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet senast den 31 december året före verksamhetsåret erlägga av förbundsstämman fastställda avgifter samt till Förbundet insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda avgifter.

  Kap. 2 §3.2 För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha betalat föreskrivna avgifter senast den 31 december verksamhetsåret.

  Nedan redogörs för vad en hybridstämma innebär:

  Föranmälan är praxis vid hybridstämma, information kommer att skickas ut från kansliet tillsammans med kallelse.

  Endast röstberättigade ombud kan närvara fysiskt. Du kan även välja att delta digitalt vid mötet. Digitalt deltagande är också öppet för observatörer, dvs även om du inte är ombud med rösträtt.

  Stadgar:
  Kap. 2 §1.4 Vid delvis eller helt digital stämma är gällande röstlängd den som beslutats vid punkt 2 på dagordningen, vilket avser det antal röstberättigade ombud som anslutit i tid till stämmans öppnande.

  Kap. 2 §1.5 Vid delvis eller helt digital stämma måste både fysiska och digitala anförande ske med kamera så att anslutna och/eller sittande åhörare kan se personen i fråga. Vidare tillåts inte anonyma eller ej adresserade inlägg eller anföranden vare sig fysiskt eller digitalt.

  Vänligen observera:
  Oavsett om du ska delta digitalt eller fysiskt vid mötet kommer du behöva logga in och skapa en användare till mötesplattformen EASYMEET. Efter att du anmält dig kommer kansliet skicka en länk till mötesplattformen, EASYMEET, till den mejladress du angett i anmälan. Länken till mötet kommer skickas ut ett par dagar innan mötesdatumet. Det är därför viktigt att du kontrollerar att du skrivit rätt mejladress i anmälan och håller utkik efter mejl från EASYMEET, när vi närmar oss mötesdatumet.

  Hör av er till kansliet om ni behöver hjälp eller har praktiska frågor om anmälan eller angående årsstämman: https://www.karatesweden.se/svenska-karateforbundet/kontakt/

  /Vänligen Förbundsstyrelsen


  Stämmoprokoll
  Extra Förbundsstämma 2023

  Förbundsstämman-protokoll-2023

  Förbundsstamman-protokoll-2022
  Förbundsstamman_protokoll-2021
  Forbundsstamman_protokoll-2020
  Förbundsstämman_protokoll-2019
  Förbundsstamman-protokoll-2018
  Förbundsstamman-protokoll-2017
  Förbundsstamman-protokoll-2016
  Förbundsstamman-protokoll-2015
  Förbundsstamman-protokoll-2014
  Förbundsstamman-protokoll-2013
  Förbundsstamman-protokoll-2012
  Förbundsstamman-protokoll-2011
  Förbundsstamman-protokoll-2010