Förbundsstämman

Den årliga förbundsstämman är den enskilda viktigaste demokratiska samlingen och det främsta forumet för förändringskraft inom förbundet. Hit är du välkommen för att göra din röst hörd och utnyttja dina demokratiska möjligheter. Stämman äger rum i mars varje år och sista datum för att lämna in motioner är den 31 december föregående år. 


Kallelse Förbundsstämman 2023

Välkomna till Svenska Karateförbundets förbundsstämma, lördagen den 11 mars 2023, kl.11:00 på Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm. Stämman blir ett hybridmöte, där det finns möjlighet att delta fysiskt eller digitalt.

För att närvara fysiskt på stämman ska du vara röstberättigat ombud för din förening. Det fysiska mötet sker på hotell Scandic Continental i Stockholm.

Föranmälan krävs senast 23/2 2023 via denna länk, ha din fullmakt redo:
Här anmäler du dig till att delta FYSISKT på årsstämman.

Du kan även välja att delta digitalt vid mötet. Digitalt deltagande är också öppet för observatörer, dvs även om du inte är ombud med rösträtt. Vi uppmanar er att bjuda in era medlemmar att ta del av årsstämman, ni är alla välkomna!

Föranmälan krävs senast 23/2 2023 via denna länk, ha din fullmakt redo:
Här anmäler du dig till att delta DIGITALT på årsstämman.

Samtliga föreningar med uppfylld rösträtt enligt förpliktelser i stadgarna är välkomna. Föranmälan krävs. Endast röstberättigade ombud kan närvara fysiskt, observatörer utan rösträtt är välkomna att delta digitalt. Motioner och stipendieansökningar ska ha varit SKF kansli tillhanda senast 31/12 2022, via mail till [email protected]

Program
9.30 – 10.45 Inloggning/Registrering
11.00 – ca 13.00 Stämman
ca 13.00 – 14.00 Lunch (Obs! Endast föranmälda ombud som närvarar fysiskt)
Handlingar inför stämman kommer publiceras på denna sida senast två veckor innan stämman. Mer information kommer.
Välkomna!
Förbundsstyrelsen & Kansli

Aktuella handlingar 2023:

Årsstämmoprotokoll 2023

Röstlängden 2023
Röstlängden administrativt justerad per 2023-03-07, pga tekniskt fel.

Fullmakt 2023
Dagordning
Valberedningens förslag

Fråga om huruvida mötet är behörigt utlyst
Bilaga Avgifter 2023-24
Förslag på Budget 2023
Förvaltningsberättelse 2022
Förvaltningsberättelse Karate for life AB 2022
Proposition 2023:1
Motion 2023:1 med tillhörande svar från FS
Förslag på Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsberättelse 2022


Stämmoprokoll

Förbundsstamman-protokoll-2022
Förbundsstamman_protokoll-2021
Forbundsstamman_protokoll-2020
Förbundsstämman_protokoll-2019
Förbundsstamman-protokoll-2018
Förbundsstamman-protokoll-2017
Förbundsstamman-protokoll-2016
Förbundsstamman-protokoll-2015
Förbundsstamman-protokoll-2014
Förbundsstamman-protokoll-2013
Förbundsstamman-protokoll-2012
Förbundsstamman-protokoll-2011
Förbundsstamman-protokoll-2010