Förbundsstämman

Den årliga förbundsstämman är den enskilda viktigaste demokratiska samlingen och det främsta forumet för förändringskraft inom förbundet. Hit är du välkommen för att göra din röst hörd och utnyttja dina demokratiska möjligheter. Stämman äger rum i mars varje år och sista datum för att lämna in motioner är den 31 december föregående år. 


Kallelse Förbundsstämman 2023

Välkomna till Svenska Karateförbundets förbundsstämma, lördagen den 11 mars 2023, kl.11:00 på Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm. Stämman blir ett hybridmöte, där det finns möjlighet att delta fysiskt eller digitalt.

Samtliga föreningar med uppfylld rösträtt enligt förpliktelser i stadgarna är välkomna.Föranmälan krävs. Endast röstberättigade ombud kan närvara fysiskt, observatörer utan rösträtt är välkomna att delta digitalt. Mer information om anmälningsförfarande och fullmaktsregistrering delges från kansliet i januari 2023. Motioner och stipendieansökningar ska vara SKF kansli tillhanda senast 31/12 2022, via mail till [email protected]

Program
9.30 – 10.45 Inloggning/Registrering
11.00 – ca 13.00 Stämman
ca 13.00 – 14.00 Lunch (Obs! Endast föranmälda ombud som närvarar fysiskt)
Handlingar inför stämman kommer publiceras på denna sida senast två veckor innan stämman. Mer information kommer.
Välkomna!
Förbundsstyrelsen & Kansli

Aktuella handlingar 2023:

Den preliminära röstlängden finns för påseende t.o.m 30/1 och kan under denna period justeras administrativt vid påpekan om felaktigheter. Vänligen kontakta kansliet vid händelse av justering: [email protected]. Övriga handlingar kommer publiceras efter hand till två veckor innan stämman.

Röstlängden 2023
Fullmakt 2023
Dagordning

Fråga om huruvida mötet är behörigt utlyst
Bilaga Avgifter 2023-24
Proposition 2023:1
Motion 2023:1 med tillhörande svar från FS
Förslag på Verksamhetsplan 2023


Stämmoprokoll

Förbundsstamman-protokoll-2022
Förbundsstamman_protokoll-2021
Forbundsstamman_protokoll-2020
Förbundsstämman_protokoll-2019
Förbundsstamman-protokoll-2018
Förbundsstamman-protokoll-2017
Förbundsstamman-protokoll-2016
Förbundsstamman-protokoll-2015
Förbundsstamman-protokoll-2014
Förbundsstamman-protokoll-2013
Förbundsstamman-protokoll-2012
Förbundsstamman-protokoll-2011
Förbundsstamman-protokoll-2010