Kommittéer

Svenska Karateförbundets verksamhet byggs till stor del på kommittéers och arbetsgruppers ideella insatser. Kommittéerna består av förtroendevalda som utses av styrelsen och arbetar med olika specialområden. T.ex. arbetar Domarkommittén med att utbilda och tillsätta domare inom karate och Medicinska kommittén arbetar med frågor om hur man kan förebygga skador, tillsätter läkare på tävlingar etc. Om ett ärende inkommer till styrelsen så används kommittéerna frekvent för att hämta in expertutlåtande innan ett beslut fattas.

Domarkommittén

Organisationskommittén

Budokommittén

Parakarate

Medicinska kommittén

Tekniska kommittén

Shobu Ippon tävlingskommittén

Kyokushin tävlingskommittén

Juridiska nämnden

Valberedningen