Karatelyftet

Under 2022-2023 kan föreningen söka Karatelyftet hos Svenska Karateförbundet.

Karatelyftet är ett ekonomiskt projektstöd som ges till föreningar för att utveckla verksamheten med fokus på barn och ungdom.

Ansökningsperiod

Ansökan är öppen till 31 oktober 2023. 

Ansökningar och utbetalningar behandlas löpande, i kronologisk ordning och enligt först-till-kvarn principen med ca 3 veckors handläggning. Beslut om stöd kan inte överklagas.

Ansökning sker via formulär på IdrottOnline. 

Föreningen kan söka Karatelyftet inom två övergripande områden:

 1. Inkludering av underrepresenterade grupper

Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Projektstödet kan med fördel riktas till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar

Karatelyftet beviljas för:

 • aktiviteter och projekt med syfte att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar 7-25. (Saknade åldersgrupper, flickor, parakarate, socioekonomiskt utsatta, mångfald.)
 • att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.
  (Saknade åldersgrupper, flickor, parakarate, socioekonomiskt utsatta, mångfald.)
 • Vi utökar Karatelyftet som akut stöd i Ukraina-krisen.
  Det sökbara området inkludering kommer fr.o.m. 28/3 också innefatta möjligheten att stödja de flyktingar som nu tillfälligt kommer hit från Ukraina. Det innebär att ni som klubb kan söka för aktiviteter som skapar utrymme för dem att delta, t.ex. särskilda aktiviteter och uppsökande verksamhet i t.ex. kommun och på skola för att nå dem, bjuda in till er dojo, ta hjälp av tolkar och liknande, samt utrustning som köps in specifikt för att hjälpa dem att kunna träna med er i klubben, t.ex. gi och skydd. Notera också att även om man inte är svensk medborgare så får en klubbmedlem tävla på samtliga tävlingar i Sverige (undantaget särskilda regler för SM och DM).

 1. Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att varje förening såväl breddar som behåller sin medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Utgångspunkten för det sökbara området är att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Respektive förening bör identifiera sina utmaningar med att behålla barn och ungdomar i en specifik åldersgrupp. Stödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Karatelyftet beviljas för:

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten
 • idrottsspecifika utbildningar – aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SKF:s utbildningsutbud eller andra typer av kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare (t.ex. via RF-SISU, seminarier inom stilorganisationer och dylikt.) 

Följande kan föreningen EJ söka för:

 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Bidrag beviljas inte för att bekosta läger.
  Förtydligande: Seminarier med utbildare/instruktörer som innehåller teori med praktisk tillämpning, t.ex. inbjudna via stilorganisation för att lära ut nya tekniker, är inte att anse som läger utan utbildning och bör namnges som sådan i ansökan.
 • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet. 

Förtydligande: Inköp ska tillföra något utöver ordinarie verksamhet, t.ex. köpa in utrustning till nya tävlingsgruppen som inte fanns tidigare eller komplettera utrustning för att tillgodose efterfrågad och nya former av träning, t.ex. säck, gymutrustning, kobudo-tillbehör.

 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.
  Förtydligande: bidrag för att täcka utbildningskostnader för att ge fler coachlicens i föreningen kan sökas, då detta syftar direkt till att skapa tryggare miljö för barn och unga. Kostnader för att ge fler nya tävlingslicenser i klubben för målgruppen 12-25 år kan sökas då det syftar till att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen samt inkludera fler.

 
Vid frågor, kontakta Naja Rehn, [email protected]


Återrapportering

Enstaka aktiviteter ska genomföras och slutrapporteras samma år. Längre satsningar som t.ex. påbörjas 2022 och avslutas 2023, ska delrapporteras efter år 2022 och slutrapporteras senast i slutet av 2023.

Med återrapportering menas att genomförandet av era aktiviteter ska kunna styrkas med relevanta verifikat, t.ex. kursintyg, deltagarlistor och bilder. Samt att era utgifter ska kunna styrkas med kvitton/faktura på inköp från inköpsstället. Exempel är inköp från butik eller faktura från leverantör. Inköpen ska vara gjorda i den period som ansökan avser. Avsaknad av giltiga dokumentet för återrapport kan resultera i att föreningen blir återbetalningsskyldig.


Kontaktperson hos SKF:

Naja Rehn, administratör Karatelyftet, SKF Kansli,
tel 08-597 604 93, [email protected]


Kom ihåg att föreningen kan söka bidrag till anläggning och idrottsmiljö via RF-SISU:s distriktsförbund: Hitta rätt Distriktsidrottsförbund >>

Här kan du läsa mer om bidrag på RFs hemsida.