Stilar

Karate är en mångfacetterad kampsport, med flera utbredda inriktningar – sk. ”stilar”. Alla karatestilar härstammar ursprungligen från ön Okinawa, 64 mil söder om Japans sydkust, men i takt med karatens spridning från Okinawa till Japanska fastlandet och övriga världen utvecklades de olika stilarna i skilda riktningar. Idag finns det hundratals karatestilar utspridda i världen, med stor variation i såväl teoretiskt, taktiskt som tekniskt utförande. Bredden är en av de saker som gör karate tillgänglig för så många, oavsett förutsättningar. Omfattningen i stilvariationer är för stor för att ge en fullständig beskrivning, nedan finner du dock en kort sammanfattning på de fem stilar och deras Japanska mästare som historiskt anses ha lagt grunden till karaten såsom den har utvecklats fram till idag.

Shotokan-ryu

Shotokan-ryu, i dagligt tal kallat Shotokan, är en stil grundad av mästaren Gichin Funakoshi (1868-1957). Stilen karaktäriseras bl.a. av sina krävande positioner, dynamiska kata (former) och fighting spirit.

Nedan: Gichin Funakoshi,1924

Funakoshi

Shito-ryu

Shito-ryu grundades av mästaren Kenwa Mabuni (1889-1952), en expert på såväl obeväpnade som beväpnade tekniker.Stilen karaktäriseras av sitt utbredda register av kata (störst av alla karatestilar) samt sina tekniska principer.

Nedan: Kenwa Mabuni

Mabuni

Goju-ryu

Goju-ryu, grundat av mästaren Chojun Miyagi (1888-1953), baseras på filosofin att mjuka och hårda tekniker ska harmoniseras till fullo. Stilen karaktäriseras av sina praktiska närstridstekniker och andningsövningar.

Nedan:Chojun Miyagi

Miyagi

Wado-ryu

Wado-ryu grundades av mästaren Hironori Otsuka (1892-1982), ursprungligen expert på traditionell Japansk ju-jutsu. Stilen karaktäriseras av sina två-och-två övningar (kumite), som inkluderar både självförsvar, knivförsvar och kontrolltekniker.

Nedan: Hironori Otsuka

Otsuka

Kyokushin

Kyokushin, grundat av mästaren Masutatsu Oyama (1923-1994), är den yngsta av de fem grundstilarna. Stilen karaktäriseras av sin hårda sparring, ofta utan skydd, samt avancerade krossningstekniker (tameshiwari), där både brädor, is och tegelstenar nyttjas.

Nedan: Masutatsu Oyama

Oyama