Om Karate

Karate är en kampsport inom de s.k. Budo-arterna. Attacker och försvar utförs med maximal styrka och snabbhet, där fullständig självkontroll eftersträvas. 

Karate har enligt legenden sina rötter i 300-talets Indien och spreds till Kina. På 1300-talet hade kamp-arten nått den japanska ön Okinawa där den utvecklades.
I träningen ingår olika slag, blockeringar, svep, sparkar och kast som utförs mot en eller flera motståndare.
Ett träningspass har normalt tre olika moment: uppvärmningsgymnastik och uppmjukningsövningar, teknikträning och slutligen styrke- och konditionsträning.
Vissa ser karate som en konst, andra enbart som motion och självförsvar, det finns också ett stort intresse för tävling. 
Tävlingsverksamheten inom karate är stor, från barn- och ungdomstävlingar till högsta internationella elit för både damer och herrar. Man kan tävla i kata (form) och i kumite (kamp).

Karate har som idrott ca 25 000 utövare i Sverige och ca 100 miljoner runt om i världen. 

Vill du prova? Här kan du söka efter en förening där du bor: https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/hittainomidrottsrorelsen/

Förutom det idrottsliga utövandet anammar de flest karatekas budons filosofi som livsstil, där nyckelord är respekt, ödmjukhet och disciplin vilka ska genomsyra träningen såväl som allt annat du gör i din vardag. Karate är fostrande och en idrott där du kan lära och träna hela livet.

Karate kan tränas hela livet!
Vi har idag aktiva utövare mellan 4-5 år upp till 85 . Karate i sin ursprungliga form uppstod som ett träningssätt för att stärka de försvagade och vår grund är än idag självförsvar.
Vårt träningsspråk är japanska och kvinnor/män tränar tillsammans och samma saker. I det fysiska utövandet av karate tränas hela kroppen, genom övningar i styrka, smidighet, koordination, balans samt inlärning av självförsvarstekniker. 

Kata

Kata är ett slags förbestämt, pedagogiskt rörelsemönster med offensiva och defensiva tekniker. Denna disciplin har mycket långa anor och tränas i alla klubbar som utövar traditionell karate. Många instruktörer anser att det är just i kata som det går att finna nyckeln till karate. I rörelsemönstren kan man nämligen hitta århundraden av erfarenheter som lagts till varandra.

Rent språkligt betyder ordet ”form”. Katan i sin helhet är inget man använder sig av i en kamp, men dess enskilda rörelser är hämtade från och används i verkliga situationer. Kataträning är också en mycket god fysisk träning som gör dig smidig och stark.

Katorna har olika namn beroende på vilken typ av kamp som den är tänkt att efterlikna. Ibland har inspirationen kommit från t.ex. kattens eller tranans sätt att försvara sig. I andra fall anger katans namn bara de antal steg som man behöver utföra. Men inte sällan är katans ursprung helt okänt idag.

I Kata på tävling bedöms man bl.a. på timing, rytm, fokusering, balans, hastighet och andning. Viktigt är också att utförandet inte liknar en dans eller teatral uppvisning. Istället skall den uppvisas enligt traditionella värden och principer. Katan skall vara realistisk i självförsvarstekniker och kamptermer samt uppvisa koncentration, uthållighet och kraftpotential. Den måste visa såväl styrka, uthållighet och hastighet som elegans, rytm och balans. Kata på tävling kan utföras både individuellt och i lag.

Kumite (fighting)

Kumite är fightingmomentet i karatetävling och indelas normalt i ett antal officiella viktklasser. I Kumite kan man tävla både individuellt och som en del av ett lag. I Kumite ges poäng för väl utförda tekniker och det går snabbt när de kommer. Höga sparktekniker och kast ger tre poäng, spark mot kroppen två poäng och slagtekniker ett poäng, vilket signaleras av domarna genom flaggsignaler. Segrare utses när någon leder med 8 poängs skillnad, en tävlande ger upp, diskvalificeras eller när matchtiden är slut.

Teknikerna och träffar ska vara realistiska men du måste kunna uppvisa kontroll, knockout är inte tillåtet i tävlingskarate och varningar kan delas ut om du har för dålig kontroll. Då varje teknik ska vara så väl utförd att den i en verklig självförsvarssituation ensam ska kunna oskadliggöra en motståndare, stannas matchen symboliskt då domaren delar ut poäng och motståndarna startar sedan om. Effekt, kraft, god form, fokus och sportslig attityd är några av kriterierna som ska uppfyllas för att en teknik ska ge poäng.