Medlemsrapportering

Vikten av medlemsrapportering

Svenska Karateförbundet består av alla dess medlemmar, dvs de utövare som tränar i föreningarna. Antal medlemmar ligger till grund för de ekonomiska bidrag som staten fördelar ut till vår verksamhet och klubbarna, som LOK-stöd, Idrottslyft, budget till verksamhet, stipendier och andra typer av fördelar. Ju fler vi är, desto starkare blir vi.

Pga detta har ni som medlemsförening i SKF skyldighet att registrera föreningens medlemmar till förbundets medlemsstatistik som sedan rapporteras till Riksidrottsförbundet. Detta gör ni via funktionen medlemsregistrering i IdrottOnline. Därifrån hämtar vi sen automatiskt de siffror som ligger till grund för ekonomiska anslag.

Ni ska uppdatera ert register med nya medlemmar senast 31 oktober varje år. Medlemmar som har slutat under året tas bort under januari månad året därpå. Riksidrottsförbundets granskningsorgan, LOK-stödsgruppen m.fl. använder samma system och det är därför viktigt att ni rapporterar samma och korrekt i alla instanser och att medlemsantalet motsvarar alla åldrar som tränat någon gång under året för att inte differenser ska uppstå.

OBS: En medlem är den som har betalat medlemsavgift till föreningen. Medlemskap löper ett år i taget, därför ska en medlem som slutat tidigare ändå finnas kvar i registreringen året ut. T.ex. om utövaren Janne har betalat medlemsavgift i januari, men väljer att sluta i juni, ska ni ändå rapportera honom till förbundets statistik när medlemsrapporteringen sker i oktober, dvs han ska finnas med i ert register på IdrottOnline året ut så länge som medlemskapet löper. Detta är viktigt därför att statistiken räknar antal personer som utövat idrott någon gång under året, vilket är det som generar ekonomi till förening och förbund. Ni avregistrerar sedan Janne i januari och börjar om med att lägga in nybörjare.

Förbundets försäkring omfattar de som är registrerade i IdrottOnline.

Kom ihåg följande datum:

  • Senast 31 oktober ska rapporteringen vara klar
  • Under november hämtar kansliet uppgifter. Senast 30 november får föreningen underlag från förbundet för medlemsavgift
  • Senast 31 december ska medlemsavgifterna vara betalda
  • Avregistrering av medlemmar som slutat görs i januari

Lathund för rapportering


IdrottOnline

Som medlem hos oss får ni tillgång till IdrottOnline. Det är ett verktyg som är särskilt skapat för idrottsrörelsen och är till för att skapa en enkel och enhetlig administration mellan er som förening till oss som förbund och andra instanser. Vi rekommenderar starkt att ni utser en Idrott Online-administratör i klubben som har huvudansvaret för systemet. Genom detta kan ni administrera era medlemmar, skapa kontaktgrupper med mera.

OBS! En IdrottOnline-sida är nödvändig för att kunna sök LOK-stöd och Idrottslyftet samt fullgöra ert ansvar om medlemsrapportering. Hur ni startar upp och går till väga kan ni läsa på www.idrottonline.se.

 


Rösträtt

Som förening är ni del av en demokratisk process och kan påverka förbundets verksamhet genom att delta på årsstämman, förbundets enskilt viktigaste­­­ demokratiska instans. Rösträtten till detta får man genom att betala sin medlemsavgift till förbundet före den 31:e december varje år, samt att sköta sin medlemsrapportering enligt rådande riktlinjer ovan. För att ni ska känna till era rättigheter och ansvar till fullo rekommenderar vi att ni läser förbundets stadgar.


Har ni frågor eller funderingar så hjälper kansliet gärna till. 
Ansvarig kontaktperson är Naja Rehn som du når på tel: 08-597 604 93 el. via mail: [email protected]