Tekniska kommittén

Tekniska kommittén är förbundets instans för reglering, tillsyn och utveckling av tävlingsrelaterade ärenden. De ska vidare arbeta visionärt för att förbättra klimatet för tävlande, tävlingsarrangörer och coacher i Sverige i enlighet med RF:s och SKF:s riktlinjer. Kommittén består av Ordförande Fredrik Ålander, Emma Helgesson och Hanna Stensson. Kontakt [email protected]

TK direktiv

TK protokoll mars 2023
TK protokoll januari 2023
TK protokoll juni 2023
TK protokoll augusti 2023
TK protokoll oktober 2023
TK protokoll november 2023
TK protokoll december 2023


TK-protokoll-december-2022
TK-protokoll-oktober-2022
TK-protokoll-augusti-2022
TK-protokoll-juni-2022
TK-protokoll-maj-2022
TK-protokoll-mars-2022