Att kvalificera sig till Landslagets Seniortrupp

En kvalificering till Landslagets Seniortrupp kan gå till på olika sätt. För dig som har fyllt 18 år oavsett om du ingår i landslagets U21-trupp eller inte, finns det tre olika sätt:

  1. ”Via SM”

Vid placering 1 och eventuellt 2 på SM i de individuella seniorklasserna samt under förutsättningen att Landslagsledningen bedömer att konkurrensen i den aktuella klassen är tillräckligt kvalitativ ur ett internationellt perspektiv, bjuder Landslagsledningen in aktuella aktiva till nästkommande Elitläger för en utvärdering om uttagning till seniortruppen.
I undantagsfall kan viss hänsyn till lottning vägas in avseende placering 3 eller placeringar utan medalj och innebära en inbjudan enligt ovan.Se https://www.swekarate.se/ för mer information om SM.

  • ”Via Karate1 Series A”

Vid placeringarna 1 – 5 i någon av årets Karate1 Series A bjuder Landslagsledningen in aktuella aktiva till nästkommande Elitläger för en utvärdering om uttagning till seniortruppen.
Se https://www.sportdata.org/wkf eller https://www.wkf.net/calendar för mer information om Karate1 Series A och meddela Landslaget om ditt resultat via [email protected]

  • ”Via poäng i internationella tävlingar”

En aktiv kan kvalificera sig till en utvärdering via uppnådda poäng i av Landslagsledningen utvalda internationella tävlingar. Man måste uppnå sammanlagt 750 poäng under en sammanhängande period av som längst 12 månader.

Varje aktiv väljer själv vilka av de av landslagsledningen utvalda kvalificeringstävlingarna man deltar på och rapporterar resultaten som fort man har uppnått poängkravet på en given mall till [email protected] Därefter sker en kort värdering av resultaten och en inbjudan skickas avseende landslagets nästkommande Elitläger där utvärderingen sker.

Se https://www.swekarate.se/Landslag/Kvalificering/ för det aktuella dokumentet avseende kvalificeringstävlingar och Landslagets mall för tävlingsresultat avseende rapportering.

Landslaget använder WKF:s poängsystem med en egen bedömning av svårighetsgraden (kallat Event Factor av WKF) för tävlingar som inte arrangeras av WKF men sker under WKF:s regelverk. Eventuella bonuspoäng enligt WKF:s system för ex. deltagande i minst tre Karate1 Series A tävlingar räknas inte med i bedömningen. WKF:s poängsystem för resultat och ranking kan uppfattas som svårt att beräkna. Trots det är det viktigt att så långt som möjligt använda samma bedömningssystem som WKF mot bakgrunden av att världsrankingen är en mycket viktig aspekt för seniorer och för att få största möjliga jämförbarhet. De aktuella tävlingarna samt bedömd svårighetsgrad kan variera mellan olika kalenderår beroende på förändrade förutsättningar.

Avseende utvärderingen för alla som kvalificerar via alternativ 1-3
Alla som kvalificerar sig blir inbjudna till nästkommande Elitlägret. Under lägret genomförs träningspass med Landslagstruppen och individuella fystester. Ett test avser syreupptagningsförmåga och genomförs på Airbike och innebär att man under 6 minuter ska hålla högsta möjliga jämna tempo (Vo2max). Under testet mäter man snittvärdet uttryckt i watt. För att bli uttagen måste man överträffa ett minimumkrav avseende snittvärdet motsvarande:  

  • Damer = 3,0 x kroppsvikt  (ex. 61 kg x 3,0 = 183 watt)
  • Herrar = 3,5 x kroppsvikt  (ex. 75 kg x 3,5 = 262,5 watt)

Efter det aktuella lägret gör Landslagsledningen en samlad värdering av prestationen under lägret, tävlingsmeriter, resultatet från samtliga fystester samt förmågan att genomföra en elitsatsning. Därefter beslutas om en kvalificering till Seniortruppen.

____________________________________________________________________________________________________

För dig som snart ska fylla 18 år finns det ett sätt att kvalificera sig direkt till Landslagets Seniortrupp: Via prestationer i mästerskap som junior i Landslaget

Om en aktiv under perioden som junior och medlem i Landslaget har någon av följande placeringar:   

  • 1 – 3 i Youth League
  • 1 – 5 i JEM (EKF Cadet, Junior and U21 European Championships)
  • 1 – 9 i JVM (WKF Cadet, Junior and U21 World Championships)
  • 1:a i NM avseende seniorklassen i kata

Genomför Landslagsledningen en samlad utvärdering i samband med att den aktive fyller 18 år. Utvärderingen innefattar övriga tävlingsmeriter samt en bedömning av förmågan att genomföra en elitsatsning. Därefter beslutas om en kvalificering till seniortruppen.

Att kvalificera sig till Landslagets Seniortrupp (ver2)
Kvalificeringstävlingar 2023 för uttagning till Landslagets Seniortrupp
Landslagsmall tävlingsresultat