Medlem i SKF

När ni vill bli medlemsförening i SKF ska ni göra följande:

Först ska ni ha bildat din idrottsförening, hur det går till kan du läsa om här: 
RFs info om att bilda förening 

Registrera sedan er förening via denna ansökan hos Riksidrottsförbundet: https://www.rf.se/bidragochstod/bildaidrottsforening/ansokanommedlemskapisf/
 Bifoga Föreningens stadgar och kopia på årsmötesprotokoll eller protokoll från när klubben bildades med registreringen.

Övrigt att tänka på:

  • Det kan med fördel framgå i föreningens namn att Karate utövas och gärna vilken stil. Det måste också framgå av namnet att ni bedriver en ideell förening – se RFs regler om namn här.
  • Kopia på instruktörens senaste gradering ska kunna visas upp i efterhand på anmodan från förbundet.
  • När förbundet har godkänt inträdesansökan skickas den till RF då ni tilldelas ert föreningsnummer hos RF. Sedan skickar vi ut ett välkomstbrev som bekräftelse.
  • Ert medlemsskap inleds med ett prövoår, som syftar till att ge er tid och möjlighet att lägga grunden för en sund föreningsverksamhet i linje med SKF´s värderingar och Idrotten vill. Under prövoåret förfogar ert distrikt (SDF) över rätten att verifiera verksamhetens kvalitet.
  • När ni påbörjar ert medlemsskap som ny förening betalar endast en fast administrativ avgift på 500 kr för innevarande år oavsett antal medlemmar. När avgiften är betald räknas klubben som medlem och försäkringen börjar gälla. Nästkommande år baseras medlemsavgiften på det antal medlemmar som ni ska registrera i IdrottOnline. Se Medlemsrapportering.