För tävlingsarrangörer

Som tävlingsarrangör är du viktig för Sveriges utveckling inom tävling. För värdföreningen är det också en möjlighet att skapa uppmärksamhet kring klubben. Svenska Karateförbundet sanktionerar evenemang inom bredd för barn och ungdom till veteraner samt Parakarate, såväl som högsta nationella nivå och internationella tävlingar med elitinriktning. En förutsättning är att du som arrangör följer de stadgar, regelverk och bestämmelser som förbundet arbetar efter och erbjuder en trygg och professionell miljö för tävlande, coacher och funktionärer samt utgör en god ambassadör för svensk karate. Det eftersträvas att utbudet av tävlingar skall spridas maximalt över hela landet och ge bästa möjliga förutsättningar för kvalitativt tävlande.

Vi erbjuder supportfunktioner till tävlingsarrangörer, nya som befintliga, genom vår Organisationskommitté. Välkommen att kontakta dem: [email protected]

Med anledning av Kampsportslagen måste samtliga tävlingar inom landet måste vara sanktionerade av Förbundet eller i förekommande fall aktuellt SDF. 
Innan sanktion söks ska tävlingsarrangören vara väl insatt i vad som krävs för att organisera en tävling. Till din hjälp finner du dokument nedan samt genom annan relevant information under Regler & Dokument

Tävlingsbestämmelser & Organisationsregler för SM

Om säkerhet på SM och andra tävlingar