Våra Specialdistriktsförbund

Karate-Sverige är uppdelat i 7 olika distrikt. Dessa leds i sin tur av våra Specialdistriktsförbund, SDF, som är samlade under huvudorganisationen Svenska Karateförbundet – alla vi tillsammans utgör KarateSweden. När man som förening blir medlem hos Svenska Karateförbundet blir man också samtidigt medlem i det distriktsförbund som handhar den region man är verksam i – föreningens närmaste organ för stöd och rådgivning.

Våra distrikt är en av de viktigaste nycklarna inom svensk karate såväl inom bredd som elit och deras syfte är att underlätta utvecklingen, samt främja spridning, av Karate och skapa ett “rundare” Sverige med stöd för medlemsföreningarna inom respektive distrikt. 

Distrikten har till uppdrag att bl.a.:

– Arrangera Distriktsmästerskap (DM) samt andra tävlingar inom distriktsregelverk;
DM är näst efter SM Sveriges enda och viktigaste mästerskap, officiellt erkänt av Riksidrottsförbundet, där samtliga tävlingsintresserade bör delta.

Distriktstävlingar är en enklare form av tävling, utan träff mot huvudet, med syfte att tillhandahålla ett forum för nybörjare inom tävling som ska kunna prova på att tävla på ett lättsammare sätt och till lägre kostnad i sitt närområde.

– Utveckla karatekas för vidare elitsatsning; 
Anordna stiloberoende distriktsträningar och genom dessa hjälpa tävlingsintresserade att utvecklas inom WKFs regelsystem, samt scouta talanger till landslagsuttagning. Distrikten har ett nära samarbete med landslaget och distriktstränarna har ett officiellt uppdrag från Sv Karateförbundet att utvärdera och rekommendera tävlande till nationell elit. 

– Utveckla distriktets breddidrott;
Genom t.e.x. arrangerandet av breddtävlingar för barn och ungdom, öppna läger, prova-på verksamhet samt aktiverandet av kanaler och nätverk i sitt respektive område för att sprida kännedom om Karate och öka tillväxten för klubbar i området.

– Fungera som remissinstans;
Huvudstyrelsen använder Distriktsstyrelser som remissinstans inför beslut kring relevanta frågor.


Förening eller utövare i distriktet

Beroende på vart i landet distrikten verkar ser förutsättningar lite olika ut. Gemensamt för distrikten är att de ska vara ett stöd för regionens föreningar och föreningarnas utövare.

De flesta distrikt är löpande öppna för och har behov av intresserade som vill hjälpa till inom förtroendeuppdrag, t.e.x som styrelseledamöter, webadministratörer eller tränare – ansvarsfulla och viktiga roller. Hör gärna av dig till styrelsen i ditt distrikt kring vilka behov som finns om du kan tänka dig hjälpa till. Utövare som vill utvecklas inom tävling och/eller siktar mot att tävla på en högre nivå bör ta kontakt med distriktstränarna i sitt respektive distrikt. Det är bra och viktigt för svensk karate att föreningen deltar i den verksamhet distrikten erbjuder. Distrikten håller årsmöte varje år, där medlemsföreningarna i distriktet har demokratiska möjligheter att påverka verksamheten. För att få delta i verksamheten och ha rösträtt på årsstämman ska föreningens medlemsavgift till distriktet vara betald, i dagsläget en årskostnad på ca 500 kr per förening.


Vart hör föreningen?

Nedan kan du läsa mer om Specialdistriktsförbundens geografiska verksamhetsområde och finner länkar till deras egna webplatser. Hör
gärna av er till dem om ni har frågor, synpunkter eller vill engagera er i verksamheten:

Övre Norrlands Karateförbund
Omfattar Norrbottens och Västerbottens län. Hemort är Umeå.

Nedre Norrlands Karateförbund
Omfattar Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. Hemort är Sundsvall.

Mellersta Karateförbundet
Omfattar Dalarnas, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. Hemort är Karlstad.

Stockholms Karateförbund
Omfattar Gotlands och Stockholms län. Hemort är Stockholm.

Västra Karateförbundet
Omfattar Hallands, Västra Götalands län. Hemort är Göteborg.
Facebook: www.facebook.com/vastrakarateforbund 

Östra Karateförbundet
Omfattar Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. Hemort är Växjö.

Skånes Karateförbund
Omfattar Skånes län. Hemort är Malmö.