Coachlicens

Du som ska ha rollen som coach på någon av Svenska Karateförbundets tävlingar måste inneha och kunna visa upp en coachlicens på tävlingsdagen.
Utbildningen för coachlicens utgår från WKF:s regelverk. Vid SM krävs också obligatoriskt deltagande i coachbriefing.

Hur får jag en licens?
Under 2023 kommer Tekniska kommittén erbjuda nya utbildningsformer för coacher. Information och nyheter om detta kommer inom kort.
– Den kunskap du behöver finner du i de Coachregler, Tävlingsbestämmelser och Tävlingsregler som finns på SKFs webbplats under fliken Tävla i karate.
Det finns två licenssteg:

1. Licens för coachning av barn.

Minimiålder för att få licens för coachning av barn är 16 år.

2. Coachlicens generell (alla åldrar)

Minimiålder för generell coachlicens är 18 år.

Obs: För att få generell coachlicens ska båda stegen genomföras (steg 1 måste genomföras innan steg 2).
Licensen gäller i 5 år från utfärdandedatum. Licensen kan återkallas vid brott mot coachreglerna.

Kostnad
Licens för coachning av barn 250:-  (Endast steg 1)
Generell coachlicens 350:- (Steg 1 och 2)
Generell coachlicens; komplettering 250:- (Steg 2 genomförs och ansöks vid senare tillfälle)
Dubblett för förlorat kort eller namnbyte 100:-

Betala in till Bankgiro 442-4487 eller Swish 123 365 32 01, ange namn och licenstyp som betalningsreferens.