Coachlicens

Du som ska ha rollen som coach på någon av Svenska Karateförbundets tävlingar måste inneha och kunna visa upp en coachlicens på tävlingsdagen.
Utbildningen för coachlicens utgår från WKF:s regelverk. Vid SM krävs också obligatoriskt deltagande i coachbriefing.

OBS! Handläggningstid för licens är 2-3 veckor, var ute i god tid innan tävling. Alla licenser skickas med post.

Hur får jag en licens?
Under 2023 kommer Tekniska kommittén erbjuda nya utbildningsformer för coacher. Information och nyheter om detta kommer löpande i vårt nyhetsflöde. Om du har frågor om när nästa coachlicens-utbildning erbjuds kan du kontakta Tekniska Kommittén direkt via mejl, [email protected].

För att kunna ansöka om coachlicens behöver du ha deltagit vid coachlicensutbildning som erbjuds via Tekniska Kommittén.
Den kunskap du behöver finner du i de Coachregler, Tävlingsbestämmelser och Tävlingsregler som finns på SKFs webbplats under fliken Tävla i karate.
Det finns två licenssteg:

1. Licens för coachning av barn.

Minimiålder för att få licens för coachning av barn är 16 år.

För dig som är 14-15 år finns möjlighet att ta Licens för coachning av barn och fungera som en Assisterande coach. 

En Assisterande coach ska alltid handledas av en huvudansvarig coach från samma klubb vid tävlingen, på plats i hallen, med generell coachlicens. Det är klubbledarens ansvar att så är fallet.

2. Coachlicens generell (alla åldrar)

Minimiålder för generell coachlicens är 18 år.

Obs: För att få generell coachlicens ska båda stegen genomföras (steg 1 måste genomföras innan steg 2).
Licensen gäller i 5 år från utfärdandedatum. Licensen kan återkallas vid brott mot coachreglerna.

Ansökan om Coachlicenser
Ansökan skickas av den som ansöker om licensen. Om ansökaren är under 18 år skickas handlingarna in av målsman.
När du har tillgodogjort dig utbildningsmaterialet och godkänts av Tekniska Kommittén kan du ansöka om licens genom att mejla kansliet och uppge följande:
– Namn och postadress dit licensen ska skickas
– Licenstyp du ansöker om
– Ange vilken klubb du representerar
– Bifoga en kopia på betalningskvittens -se nedan info om kostnad och hur du betalar in avgiften
– Bifoga ett ansiktsfoto på dig själv, taget rakt framifrån och i färg, utan huvudbonad
– Bifoga en kopia på giltig ID-handling. För minderåriga kan målsmans ID bifogas

Frågor om godkännande för att få licens kan ni skicka till Tekniska Kommittén, [email protected].
Ansökan mejlas till Svenska Karateförbundets kansli: [email protected], alt. [email protected]

Kostnad
Licens för coachning av barn 250:-  (Endast steg 1)
Generell coachlicens 350:- (Steg 1 och 2)
Generell coachlicens; komplettering 250:- (Steg 2 genomförs och ansöks vid senare tillfälle)
Dubblett för förlorat kort eller namnbyte 100:-

Betala in till Bankgiro 442-4487 eller Swish 123 365 32 01, ange namn och licenstyp som betalningsreferens.