Coachlicens

Du som ska ha rollen som coach på någon av Svenska Karateförbundets tävlingar måste inneha och kunna visa upp en coachlicens på tävlingsdagen.
Utbildningen för coachlicens utgår från WKF:s regelverk. Vid SM krävs också obligatoriskt deltagande i coachbriefing.

Hur får jag en licens?
Under 2023 kommer Tekniska kommittén erbjuda nya utbildningsformer för coacher. Information och nyheter om detta kommer inom kort.
Obs! DEN LICENS DU REDAN HAR GÄLLER TILL DET DATUM SOM STÅR PÅ KORTET.
– Den kunskap du behöver finner du i de Coachregler, Tävlingsbestämmelser och Tävlingsregler som finns på SKFs webbplats under fliken Tävla i karate.
Det finns två licenssteg:

1. Licens för coachning av barn.

Minimiålder för att få licens för coachning av barn är 16 år.

2. Coachlicens generell (alla åldrar)

Minimiålder för generell coachlicens är 18 år.

Obs: För att få generell coachlicens ska båda stegen genomföras (steg 1 måste genomföras innan steg 2).
Licensen gäller i 5 år från utfärdandedatum. Licensen kan återkallas vid brott mot coachreglerna.

Kostnad
Licens för coachning av barn 250:-  (Endast steg 1)
Generell coachlicens 350:- (Steg 1 och 2)
Generell coachlicens; komplettering 250:- (Steg 2 genomförs och ansöks vid senare tillfälle)
Dubblett för förlorat kort eller namnbyte 100:-

Betala in till Bankgiro 442-4487 eller Swish 123 365 32 01, ange namn och licenstyp som betalningsreferens.