Fystränarutbildning

SKF Fystränarutbildningar är karatespecifika och genomförs av ledare från karateförbundet. Målgrupp är coach/tränare som undervisar i olika åldersgrupper. Utbildningarna baseras på riktlinjer och kunskap från Riksidrottsförbundet, Svenska Karatelandslaget och Riksidrottsgymnasiet (RIG). De syftar till att:

 • utbilda i grundläggande kunskaper inom fysisk träning i respektive åldersgrupp.
 • ge svar på frågan, hur vi kan jobba med fysträning för att gynna utveckling som karateka?
 • påvisa hur fysträning kan förebygga skador

Utbildare är Chi Tsai, Sidnie Komlenic och Victor Bull.

Genomförande av utbildning
Distriktsförbund såväl som föreningar kan själva arrangera Fystränarutbildningar med hjälp av våra kursledare. Detta är en officiell förbundsutbildning och ingår i vår utbildningstrappa för certifierade föreningsledare.

Fakta
För tillstånd att arrangera utbildning gäller följande:

 1. Utbildningen kan arrangeras av distriktsförbund eller förening.
 2. Utbildningen registreras hos SISU, var god kontakta er närmsta SISU-konsulent.
 3. Intresse att arrangera anmäls till förbundet.
 4. Deltagaravgift uppgår till max 800 kr (arrangör kan välja att subventionera).
 5. Fast arvode till utbildare är 3000 kr + ev. resa, kost och logi.
 6. Lägsta åldersgräns för kursdeltagare är samma år man fyller 16.
 7. Maxantal enl. ök med utbildaren.
 8. All ekonomi och administration hanteras av arrangören. Överskott tillfaller arrangören.
 9. Deltagarlista kan skickas av arrangören till förbundskansliet efter anmälningstiden för registrering.
 10. Förbundskansliet tillhandahåller diplom till registrerade deltagare.
 11. Kursmaterial skickas digitalt till deltagarna.
 12. I vissa fall och i ö.k. med utbildare kan kurser genomföras online.

Rekommendation på lokal för teori och praktik
• Sittplatser
• Projektor/högtalarsystem
• Sal/utrymme för fysisk aktivitet
• Föreningens ansvarig bör i god tid stämma av med inbjuden kursledaren ang. kursmaterial och ev. utrustning.