Valberedningen

Valberedningen består av ordförande Lennart Larsson, ledamöter Lotta Högström och Torbjörn Jönsson.

Kontakt: [email protected]