Medlemsavgift

För att föreningen ska kvarstå som medlem i Svenska Karateförbundet och kunna nyttja sina rättigheter och fördelar, behöver föreningen varje år betala medlemsavgift till dels Svenska Karateförbundet samt till det specialdistriktsförbund (SDF) som föreningen geografiskt tillhör.

Vad kostar det?
Den totala kostnaden per medlem och år i SKF är 71 kr, fördelat på:
– Medlemsavgift 50 kronor per medlem och år. 
– Försäkring 21 kronor per medlem och år.

Avgiften baseras på medlemregistret i IdrottOnline. Kansliet läser av antal medlemmar i registret efter den 31:e oktober och skickar därpå ett betalningsunderlag till föreningen. Avgiften ska vara betald till förbundet senast den 31:e december på bankgiro nummer 442-4487. Uppge föreningens fullständiga namn när du betalar avgiften.

Läs mer om medlemsrapportering och rättigheter här >>

Är ni en ny förening?
När ni påbörjar ert medlemsskap som ny förening betalar ni det första året endast en fast administrativ avgift på 500 kr oavsett antal medlemmar. När avgiften är betald räknas klubben som fullvärdig medlem och försäkringen börjar gälla. Nästkommande år baseras medlemsavgiften på det antal medlemmar som finns registrerade i IdrottOnline (enl.stycket ovan)

Medlemsavgift till Specialdistriktsförbundet (SDF)
Medlemsavgiften till SDF är en separat avgift och ska inte förväxlas med vad som anges i ovanstående stycke. SDF är dock en del av SKF/RF:s organisation. och för att kunna bl.a kunna utnyttja sin rösträtt inom förbundet samt delta i sanktionerade tävlingar i Sverige behöver medlemsavgift var betald tilli fullo till både SKF och distriktet. Kontakta ditt SDF för mer information kring ditt medlemsskap.

Frågor? Ring förbundskansliet 08-597 604 90 eller e-post till [email protected]