Allmän information om Landslaget

Landslagsverksamheten är Svenska Karateförbundets elitverksamhet avseende tävling i karate. Syftet med verksamheten är att marknadsföra och öka intresset för karate i allmänhet och på sätt främja föreningsverksamheten och öka antalet medlemmar. Landslagsverksamheten ska även inspirera barn och ungdomar att börja tävla i karate.

Mål & verksamhet
Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor. RF:s elitidrottsstöd är avgörande för Svenska Karateförbundets landslagsverksamhet och RF:s riktlinjer är styrande avseende landslagets inriktning med fokus på seniorer och prestationer i internationella tävlingar och mästerskap. 

Svenska Karateförbundets mål för landslagsverksamheten och det som styr uppdraget för landslagsledningen, är följande:

”Landslagsverksamheten är en elitverksamhet med det övergripande målet att nå framgång i internationella tävlingssammanhang för seniorer samt parallellt nå en större bredd av internationellt framstående utövare från Sverige”

Till skillnad från vanliga föreningsverksamheter är landslagsverksamheten för seniorer en renodlad elitverksamhet för tävling och för de aktiva som satsar elitmässigt och är närmast framgång i ett internationellt tävlingsperspektiv på kort eller på längre sikt.

Landslaget består av följande trupper för tävlingskategorierna kumite och kata:

 • Seniortruppen (18 år och uppåt)
 • U21-truppen (18 – 20 år)
 • Kadett- & Juniortruppen (14 – 17 år)

Seniortruppen och U21-truppen har normalt samma ledare. Kadett- och Juniortruppen har ett eget ledarteam. I kata tränar alla trupper i allmänhet tillsammans och i kumite tränar kadetter/juniorer och seniorer/U21 i allmänhet separat.

Inom trupperna förekommer olika utvalda grupper med olika prioritering avseende träning och tävling beroende på utvecklingsbehov och potential ex. Elitgruppen Seniorer (EGS) (från 18 år) och Elitgruppen Talanger (EGT) (16 – 22 år). Från respektive trupp tar landslagsledningen ut aktiva som bildar tävlingstrupper som representerar Sverige i mästerskap och övriga aktuella tävlingar. I kata får aktiva tävla i seniorklassen fr.o.m. 16 års ålder.

Det finns olika kvalificeringsregler för hur en aktiv kan kvalificera sig till respektive trupp, se avsnittet ”Kvalificering till Landslagets trupper”.  

När en aktiv i landslaget fyller 18 år finns möjligheten att 1) direktkvalificera sig till seniortruppen alternativt 2) att kvalificera sig till U21-truppen för att senare kvalificera sig till seniortruppen när man fyller 21 år. Om man inte klarar att kvalificera sig direkt till seniortruppen eller till U21-truppen kan man tyvärr inte fortsätta i landslaget. Likaså om man som medlem i U21-truppen inte klarar att kvalificera sig till seniortruppen när man fyller 21 år. Självklart kan man kvalificera sig igen under samma förutsättningar som alla andra aktiva som inte är med i landslagets trupper.

Antalet aktiva i trupperna styrs främst av summan av alla aktiva som är aktuella och inte av ett bestämt antal. Landslaget eftersträvar konkurrens inom varje kategori och viktklass men det är viktigare att alla aktiva i truppen har rätt prestationsnivå och utvecklingspotential. Det finns flera incitament för att skapa utveckling liksom möjligheter att skapa goda träningsförutsättningar.

Landslagsledningen & Landslagskommittén
Landslagsledningen har utifrån befintliga resurser till uppgift att bidra till bästa möjliga förutsättningar för att landslagets aktiva ska kunna nå framgång i framförallt mästerskap och tävlingar som Premier League, Series A och Youth League. Samtidigt är det den återkommande träningen för varje aktiv i respektive klubbverksamhet samt ett eget aktivt deltagande på tävlingar under WKF:s regelverk, gärna nationellt men även internationellt, som skapar grundförutsättningen för att nå framgång.

Uppdraget som ledare i landslagsverksamheten är ideellt och ersätts med ett s.k. idrottsarvode motsvarande ca 22.000 kr per år. Sportchefen kan inom ramen för den aktuella budgeten och beroende på behov, anlita konsulter för olika specifika uppdrag.

Det finns två forum som styr landslagets verksamhet, det ena är landslagskommittén som ansvarar för övergripande frågeställningar som strategi, verksamhetsplan, organisation och upprättande av budgetförslag m.m.

Landslagskommittén består av:

 • Sportchef – med ett övergripande ansvar för landslagsverksamheten och dess utveckling
 • Assisterande sportchef – ofta med ansvar för specifika processer
 • En eller två förbundskaptener med ansvar för kumite och/eller kata avseende seniorer och U21
 • Två assisterande förbundskaptener med ansvar för kumite och kata avseende kadetter och juniorer

Det andra forumet är landslagsledningen som ansvarar för det sportsliga utförandet ex. uttagningar, scouting, tävlingscoachning, individuella utvecklingsplaner m.m. samt alla aktiviteter och relationer med aktiva.

Landslagsledningen består av:

 • En Team Manager (ofta samma person som sportchefen) – med ansvar för kommunikation, planering & administration för seniorer & U21
 • En Team Manager (ofta samma person som assisterande sportchef) – med ansvar för kommunikation, planering & administration för kadetter & juniorer
 • En till två Head Coacher (förbundskaptener) – med ett övergripande ansvar för det sportsliga utförandet men med fokus på seniorer & U21 inom respektive tävlingskategori
 • Två Team Coacher (assisterande förbundskaptener) – med ansvar för det sportsliga utförandet för kadetter & juniorer inom respektive tävlingskategori
 • Flera landslagscoacher – ofta med ansvar för specifika sportsliga områden ex. idrottspsykologiskt stöd, atletisk utveckling m.m. samt som stöd till Head Coacher och/eller Team Coacher

Vid tävlingar under längre perioder ingår ofta även en medlem från den medicinska kommittén, en fysioterapeut eller läkare, i ledarstaben.

World Karate Federation
Karatelandslaget tävlar under ett regelverk utformat av World Karate Federation (WKF), samma regelverk som ex. i OS Tokyo 2020 för karate. WKF är det största internationella styrande organet för sportkarate. Svenska Karateförbundet är en nationell förbundsmedlem i WKF. WKF bildades 1990 och är den enda karateorganisationen som erkänns av Internationella olympiska kommittén (IOC) och har över tio miljoner aktiva och ca 200 nationella förbundsmedlemmar i världen, som sträcker sig över fem kontinenter. Huvudkontoret ligger i Madrid, Spanien. Alla karatestilar är officiellt erkända av WKF. Nationsmedlemmarna bildar gemensamt för varje respektive kontinent, fem kontinentala federationer ex. European Karate Federationen (EKF) med 54 nationella medlemsfederationer (2022).

För alla er aktiva som är intresserade av att ingå i landslagets trupper är det viktigt att ha god individuell erfarenhet från tävlingar arrangerade under WKF:s regelverk.

Tävlingar
De viktigaste tävlingarna för landslagsverksamheten organiseras av WKF och EKF. Utöver det tillkommer tävlingar organiserade av Nordic Karate Federation (NKF) ex. Nordiska Mästerskapen samt tävlingar som World Games, European Games och självklart Olympiska Spelen förutsatt att OS är aktuellt. I tävlingssammanhang främst avseende seniorer har betydelsen av WKF:s världsranking blivit allt viktigare. Rankingpoäng erhålls beroende på resultatet i tävlingar som är officiellt organiserade av WKF och EKF.

WKF organiserar följande tävlingar:

 • Världsmästerskapen – arrangeras vartannat år i två separata mästerskap, ett mästerskap för seniorer (SVM) och ett mästerskap för kadetter, juniorer och U21(JVM).
 • Tre olika karateligor under det gemensamma namnet Karate1:
 • Karate1 – Premier League (seniorer)
  Anses vara den viktigaste ligan i Karatevärlden där man strävar efter att sammanföra de högst rankade per kategori och viktklass i världen i öppna mästerskap.
 • Karate1 – Series A (seniorer)
  Series A är internationella turneringar över hela världen som syftar till att öka det årliga antalet WKF-tävlingar och samtidigt ge tävlande ännu fler möjligheter att förbättra sina positioner på WKF:s världsranking.
 • Karate1 – Youth League (12-13 år, kadetter, juniorer & U21)
  Youth League är avsedd att komplettera Premier League och Series A och har som mål att bli en plattform för att utveckla ungdomar i deras strävan att utvecklas inom sporten.

De kontinentala mästerskapen organiseras av respektive kontinental federation. EKF arrangerar Europeiska Mästerskapen varje år; ett separat mästerskap för seniorer och ett separat mästerskap för kadetter, juniorer och U21 (JEM).

Världsranking
De tävlingar som ger poäng i WKF:s världsranking är:

 • Världsmästerskapen
 • Europeiska mästerskapen
 • Karate1 Premier League
 • Karate1 Series A
 • Karate1 Youth League

Ovanstående tävlingar har en viktig betydelse eftersom rankingen är avgörande för att kunna delta på Karate1 Premier League, World Games, European Games samt för VM fr.o.m. 2025. För World Games och European Games möjliggör även tidigare prestationer i mästerskapen ett deltagande. Likaså för VM fr.o.m. 2025 där även kvaltävlingar möjliggör ett deltagande.

Nordiska Mästerskapen (NM)
NM arrangeras av Nordic Karate Federation och är en prioriterad tävling för Svenska Karateförbundet i arbetet med att stärka samarbetet mellan de aktuella länderna. Därför vill förbundet att Landslaget deltar med en bred trupp. NM är även tävling där Landslagsledningen vill ge fler aktiva en tävlingsmöjlighet. I första hand avseende lovande aktiva inom landslagets trupper men i undantagsfall även för aktiva utanför trupperna ex: en tidigare medlem i landslagets trupper som är tillbaka efter lång frånvaro p.g.a. en skada och visar potential samt satsar elitmässigt. Beroende på den aktuella omfattningen av landslagets trupper kan landslaget även bjuda in aktiva utanför trupperna att representera och tävla för Sverige på just NM och som ett engångstillfälle.

Policy avseende resor, logi & aktiviteter för Landslagets trupper