Kompetensutveckling

Framtida utveckling av vår domarkår
Förutom målet att stärka kompetens och bredda gruppen nationella domare är det viktigt att främja återväxt bland svenska domare med internationella licenser. 
DK har bl.a. en grupp unga domare som vi genom mentorskap och kompetensutveckling löpande kommer att följa och arbeta med inför framtiden:

  • Internationella Utvecklingsgruppen, s, har som första mål EKF- och därefter WKF-licens, med ett tidsperspektiv på 4-6 år.
  • Utvecklingsgruppen, DK kommer att utses två-tre domare, med Referee A/B och Kata JA licens, har som första mål Nordisk- och därefter EKF-licens, med ett tidsperspektiv på 3-5 år.
  • Framtidsgruppen har Nationell licens som första mål, Referee/JA, därefter eventuellt ett steg upp i utvecklingsgruppen med ett tids-perspektiv på 5-8 år. DK arbetar även med en mindre grupp intresserade och lovande JC-domare, genom mentorskap och vägledning.

För Nationella domare genomförs löpande utbildningar och seminarier för att bibehålla och utveckla den kunskap som finns.