Instruktörslicens

Utbildningsstege för certifiering av instruktörer genomgår en översyn. Nytt program kommer under 2024.

Svenska Karateförbundet uppmuntrar medlemmar att utbilda sig inom ledarskap, modernt föreningsarbete och träningslära. Denna utbildningsstege har till syfte att ge er verktyg för kompetenshöjning och kvalitetssäkring och kan ses som en långsiktig investering för er förening. Genom att följa denna utbildningsstege får ni certifierade instruktörer och föreningsmedarbetare, vilket stärker er i ert arbete och ger er trovärdighet gentemot föreningsmedlemmar och er omvärld. Utbildningarna i vår utbildningsstege är baserade på SISUs utbud för tränare i kombination med förbundets karate-specifika utbildningar (FSU).

För att få en snabb överblick och bra förståelse av föreningsarbete och er förenings relation till idrottsrörelsen i Sverige rekommenderar vi att ni gör de onlineutbildningar som motsvarar D-nivå, när ni startar upp er verksamhet, välkomnar nya styrelsemedlemmar eller andra engagerade i föreningen. De ger er en bra grund att stå på i allt ert föreningsarbete och är även en bra introduktion för yngre tränare och andra engagerade i föreningen, t ex föräldrar.

D-nivå 

  • Ren Vinnare – onlinekurs om doping. Kursen är gratis och obligatorisk. Denna korta kurs består av 7 korta moduler, (3–4 min/modul) där ni lär er det allra viktigaste inom antidoping.
  • Introduktionsutbildning för tränare – 2-3 timmar webbaserad kurs. Introduktionsutbildningen är första steget in i idrotten för dig som tränare. Du får inblick i vad det innebär att vara tränare samt ett antal viktiga utgångspunkter i ledarskap och träning. Se video om kursen här!

Den som uppfyller utbildningskraven i detta stycke har rätt att ansöka om D-certifikat för instruktörer.

C-nivå 

Den som genomfört D-nivå samt uppfyller utbildningskraven i detta stycke har rätt att ansöka om C-certifikat för instruktörer.

B-nivå 

Den som genomfört C-nivå samt uppfyller utbildningskraven i detta stycke har rätt att ansöka om B-certifikat för instruktörer.

A-nivå 

Den som genomfört D, C och B-nivå samt uppfyller utbildningskraven i detta stycke har rätt att ansöka om A-certifikat för instruktörer.

Du kan även genomför våra förbundsutbildningar som fristående kompetensutveckling, idag finns tillgängligt:


Ansökan av utfärdande av certifikat för instruktör som genomfört behörighetsgivande utbildning görs vid Svenska Karateförbundets kansli. Skicka ansökan tillsammans med kopior på kursintyg, samt ett ansiktsfoto via e-post till [email protected]. Licens kommer att utdelas till de som sökt och beviljas certifikat.

Instruktörslicenser utfärdas tillsvidare. Instruktören förväntas följa Kap 11 Etiska normer i SKFs stadgar, förbundets coachregler samt iaktta Riksidrottsförbundets gällande riktlinjer för barnidrott. Om överträdelser mot ovan sker förbehåller sig förbundet rätten att återkalla licensen.

Har du frågor kring utbildningar? Hör av dig till till kansliet på [email protected].

Utbildningsstegen uppdateras vid förändringar i kursutbud. Denna version 2021-02-23.