Återstartsstöd

Återstartsstöd IF 2023 – 2024

Som en konsekvens av pandemin så har föreningar tappat både aktiva barn, unga och vuxna samt ledare och engagerade personer på olika positioner.
Svenska Karateförbundet erbjuder därför ett s.k. Återstartsstöd. Stödet är ett statligt ekonomiskt bidrag som fördelas av Riksidrottsförbundet. Här kan ni läsa mer >>

Här kan ni ansöka om medel för att kickstarta er förening. Nedan listas fem (5) kategorier ni kan ansöka inom.

  • Föreningsaktiviteter som gynnar möjligheten att behålla utövare/ledare

Anordna föreningsaktiviteter fristående från det schemalagda träningspasset, som stärker gemenskapen och därmed möjligheten att behålla medlemmarna längre.
T.ex. studiebesök, gemensamma aktiviteter med barn/föräldrar, teambuilding-aktiviteter och dylikt som bidrar till en meningsfull fritid i klubben.

  • Särskilda insatser för att rekrytera/utveckla unga ledare samt öka mångfalden bland föreningens ledare

Avser insatser inom/riktade mot jämställdhet, minoritetsgrupper, socioekonomiskt utsatta områden, etnisk mångfald och ungdomar i syfte att stärka och föryngra föreningens verksamhet avseende styrelse, administration, domare och instruktörer.

  • PR/Marknadsföring/Synlighet

Rekrytera nya medlemmar genom en satsning inom marknadsföring. Ansök om medel för att kunna göra er förening synlig och nå ut till fler. Det kan t ex vara:

– en annonskampanj i tryckta eller digitala medier, nya trycksaker till föreningen, en ny flagga att ha vid uteträning eller utanför er dojo, gatupratare med information om er verksamhet,

– profilkläder, t.ex. jackor, kepsar, (ej. ordinarie träningsoverall eller träningsutrustning) till föreningens medlemmar för att synliggöra er klubb.

– medel för att genomföra prova-på-verksamhet, uppvisningar eller omkostnader för att skapa samverkan med skolor.

  • Tävlingssatsning/utbildning inom tävling

I denna kategori kan ni ansöka om medel för att möjliggöra för era medlemmar att delta i tävling eller skapa intresse för tävling. T ex erbjud att subventionera tävlingslicensen, eller tävlingsavgifter för ungdomar som vill tävla i er förening. Satsa på coacher genom att erbjuda subventionerade coachlicenser. Satsa på utbildning/seminarium inom tävling och träning med tävlingsinriktning.

  • Utbildning

Ansök om medel för att kunna erbjuda era engagerade medlemmar utbildning. Bjud t ex in föreläsare eller coacher som kan inspirera alla medlemmar till fördjupad kunskap inom hälsa, budo, kost och träning. Bjud in till seminarium med gästtränare. Fördjupa era kunskaper i föreningslära eller erbjud kassören fortbildning. Eller varför inte en kurs om inkluderande arbete för mångfald – allt som kan skapa en stabil och trygg bas i ert föreningsarbete samt engagera era medlemmar på olika sätt. Fråga vad era medlemmar vad de är intresserade av.

Villkor: Barn och ungdom är prioriterade grupper. Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska beaktas. Insatsen ska genomföras under 2023 och återrapporteras via IdrottOnline. Återrapportering kommer förenklas så mycket som möjligt!

Följande kan föreningen EJ söka för:

Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Bidrag beviljas inte för att bekosta läger.
Förtydligande: Seminarier med utbildare/instruktörer som innehåller teori med praktisk tillämpning, t.ex. inbjudna via stilorganisation för att lära ut nya tekniker, är inte att anse som läger utan utbildning och bör namnges som sådan i ansökan.

Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet. 

Förtydligande: Inköp ska tillföra något utöver ordinarie verksamhet, t.ex. köpa in utrustning till nya tävlingsgruppen som inte fanns tidigare eller komplettera utrustning för att tillgodose efterfrågad och nya former av träning, t.ex. säck, gymutrustning, kobudo-tillbehör.

Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.
Förtydligande: bidrag för att täcka utbildningskostnader för att ge fler coachlicens i föreningen kan sökas, då detta syftar direkt till att skapa tryggare miljö för barn och unga. Kostnader för att ge fler nya tävlingslicenser i klubben för målgruppen 12-25 år kan sökas då det syftar till att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen samt inkludera fler.

Observera att även Karatelyftet kommer finnas tillgängligt för ansökan under 2023..

Ansökningsperiod

Första ansökningsperioden är till och med den 31/10 2023.
Ni kan söka för enstaka aktiviteter eller satsningar som återkommer och avslutas längre fram, men senast i december 2023
Ansökningar behandlas löpande, i kronologisk ordning och enligt först-till-kvarn-principen med ca 3 veckors handläggning. Beslut om stöd kan inte överklagas.
Ansökning sker via formulär på IdrottOnline. Tänk gärna på att stödja ansökan med kostnadsberäkningar, offerter, projektbeskrivningar och dylikt. Vi förbehåller oss rätten att avslå ansökningar som är bristfälliga.

Återrapportering

Återstartsstödet ska bidra till en kickstart och energiboost till föreningen. Enstaka aktiviteter ska genomföras och återrapporteras när aktiviteten är genomförd.
Med återrapportering menas att genomförandet av era aktiviteter ska kunna styrkas med t ex kursintyg, deltagarlistor och bilder. Era utgifter ska också styrkas med kvitton/faktura på inköp från inköpsstället. Exempel är inköp från butik eller faktura från leverantör eller annonsörer. Inköpen ska vara gjorda i den period som ansökan avser. Avsaknad av giltiga dokumentet för återrapport kan resultera i att föreningen blir återbetalningsskyldig.

Kontaktperson hos SKF:
Naja Rehn, administratör Återstartsstödet, SKF Kansli, tel 08-597 604 93, [email protected] 

——————————————————————————————

SKFs övriga Återstartsstöd kommer nyttjas centralt och inom SDF till åtgärder som syftar till att återuppbygga och stärka verksamheten pga konsekvenser i samband med pandemin. Dessa åtgärder informeras om löpande.