Karatelyftet 65+

Karate hela livet – stöd för 65+

Karatelyftet 65+ är ett stöd med syftet att få fler i åldern för 65+ att regelbundet idrotta och delta i föreningsaktiviteter inom Karate. Arbetet ska ses som ett sätt att förstärka idrottsrörelsens arbete med Strategi 2025. Föreningen får gärna samarbeta med organisationer för äldre. Målen med arbetet är att öka:

Antalet personer, 65+, som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.

Antalet föreningar som bedriver idrottsverksamhet för 65+.

Antalet föreningar som erbjuder 65+ föreningsarbete och social samvaro.

Det här kan ni ansöka om medel till:

Prioriterad område 1: Uppstart av verksamhet och rekrytering av utövare + 65
(Ny verksamhet för målgruppen).

– stöd till aktiviteter med fokus på karate och social samvaro i kombination för ett få fler +65 att börja och fortsätta träna, till exempel prova-på, ta med en kompis, osv

– stöd till samarbete med andra organisationer, till exempel PRO.

– utbildning av ledare med fokus på att ta hand om målgruppen

Område 2: Trygg och funktionell träning för seniorer

(Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen).

– anpassa träningsmiljöer för denna grupp

– utveckling av träningskoncept för denna grupp, till exempel rörelseträning, fallteknik, balansträning m.m. som förebygger åldersrelaterade skador och sjukdomar.

– utbildning av era ledare med fokus på att ta hand om målgruppen

När vi utvärderar en ansökan bedöms också följande:

  • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
  • Projektet bedöms bidra till mer blandade (heterogena) deltagargrupper (alla diskrimineringsgrunder)

Övriga villkor:

Totala stödet är 150 000 SEK, max 10% av beloppet kan tilldelas en och samma förening enligt gällande regler.
Max en ansökan per förening.
Då stödet strävar efter maximal spridning förbehåller vi oss rätten att begränsa antal ansökningar per förening och storlek på belopp.
Retroaktiva ansökningar godkänns ej.
För att ansöka är det krav på att andra genomförda projektstöd från förbundet har återrapporterats i korrekt tid.
Föreningens projekt ska genomföras inom 2024-25, medel betalas ut senast 31 oktober 2025.
Endast aktiviteter i Sverige.

Ansökningsperiod

Första ansökningsperioden är till och med den 30/6 2024 samt från 1/8, under juli är ansökan stängd.
Ni kan söka för enstaka aktiviteter eller satsningar som återkommer och avslutas längre fram, men senast i december 2025.
Ansökningar behandlas löpande, i kronologisk ordning och enligt först-till-kvarn-principen med ca 3 veckors handläggning. Beslut om stöd kan inte överklagas.
Ansökning sker via formulär på IdrottOnline. Tänk gärna på att stödja ansökan med kostnadsberäkningar, offerter, projektbeskrivningar och dylikt. Vi förbehåller oss rätten att avslå ansökningar som är bristfälliga.

Återrapportering

Enstaka aktiviteter ska genomföras och återrapporteras när aktiviteten är genomförd.
Med återrapportering menas att genomförandet av era aktiviteter ska kunna styrkas med t ex kursintyg, deltagarlistor och bilder. Era utgifter ska också styrkas med kvitton/faktura på inköp från inköpsstället. Exempel är inköp från butik eller faktura från leverantör eller annonsörer. Inköpen ska vara gjorda i den period som ansökan avser. Avsaknad av giltiga dokumentet för återrapport kan resultera i att föreningen blir återbetalningsskyldig.

Kontaktperson hos SKF:
Naja Rehn, administratör 65+, SKF Kansli, tel 08-597 604 93, [email protected]