Domarutbildning

Domarkåren i Sverige spelar en viktig roll i möjligheterna att arrangera tävlingar. Att vara domare är ett spännande och viktigt jobb där du spelar en avgörande roll i en utövares tävlingskarriär. Utövare som lagt ned många timmar på att förbereda sig för tävling ska ha möjlighet att få utmana sig själv och få en rättvis bedömning. Som domare bidrar du både till utövarens utveckling och till svensk karates utveckling i stort. Vi behöver ständigt bli fler, därför hålls utbildningar för nya domare i Kata och Kumite löpande.
Från 16 år och uppåt finns möjlighet att ta licens.

Det är Domarkommittén som ansvarar för utbildningar och administration av domarfrågor, om du är intresserad av att gå en domarkurs eller har andra frågor kan du läsa mer och kontakta dem här.

  • 1.200 kr per deltagare för licens i både Kata & Kumite (2 dagar)
  • 800 kr per deltagare för endast 1 licenskategori i Kumite alt. Kata 
  • Observatörer 400 kr.

Instuderingsfrågor för Domarutbildningen:
Katatävling instuderingsfrågor
Kumitetävling instuderingsfrågor
Parakarate instuderingsfrågor

Licenskrav för Domare