Juridiska Nämnden

Nämnden består av

Mattias Ardhe Garrido (Ordförande)
Björn Smith
Lekmannajurist Göran Nilsson
Kontakt: [email protected]

Juridiska nämnden är förbundets juridiska instans och har befogenheter som bestraffningsorgan enligt Riksidrottsförbundets stadgar och skall arbeta med samma självständighet och oberoende som en domstol.

Till grund för nämndens arbete ligger Riksidrottsförbundets stadgar, förbundets stadgar, förbundets tävlingsbestämmelser och tävlingsreglementen samt anvisningar och övriga beslut av förbundsmöte och förbundsstyrelse. Läs fullständiga direktiv nedan.

RF:s stadgar >>

För att anmäla bestraffningsärende enligt SKF/RF stadgar, fyll i nedan blankett eller ange motsvarande information i egen skrift, följ instruktionerna för att skicka in: