Domarkommittén

Domarkommittén (DK) administrerar domarverksamheten inom Svensk Karate.

DK ansvarar för utbildning, kompetensutveckling samt att skapa en naturlig kontakt för alla befintliga domare, tävlingsarrangörer, föreningar och utövare som har frågor kring de tävlingsregler vi tillämpar. 

Kommittén består av: Ordförande Ove Viggedal, sekreterare Kristina Milenkovic, ledamöter är Peter Sahlberg, Tilda Gustafsson och Francisca Paqui Marques

Domarkommitténs direktiv >>

Är du intresserad av att bli domare? Hör gärna av dig till oss!
DK arrangerar löpande varje år domarkurser.

Kontakt: [email protected]

Framtida utveckling av vår domarkår
Förutom målet att stärka kompetens och bredda gruppen nationella domare är det viktigt att främja återväxt bland svenska domare med internationella licenser. 

DK har bl.a. en grupp unga domare som vi genom mentorskap och kompetensutveckling löpande kommer att följa och arbeta med inför framtiden. 

Internationella Utvecklingsgruppen, med idag två domare, båda med EKF JB licens, har som första mål EKF- och därefter WKF-licens, med ett tidsperspektiv på 4-6 år.

Utvecklingsgruppen, DK kommer att utses två-tre domare, med Referee A/B och Kata JA licens, har som första mål Nordisk- och därefter EKF-licens, med ett tidsperspektiv på 3-5 år.

Framtidsgruppen har Nationell licens som första mål, Referee/JA, därefter eventuellt ett steg upp i utvecklingsgruppen. Idag består den av fem unga domare, med licensen JB Kumite/Kata och med ett tids-perspektiv på 5-8 år. DK arbetar även med en mindre grupp intresserade och lovande JC-domare, genom mentorskap och vägledning.

Klädsel domare
Domarnas utrustning följer det som anges i WKFs regelverk. Undantaget är C-domare, som ska ha svarta byxor samt förbundets vita piké eller kortärmad vit skjorta (ej slips).

Förbundets vita piké beställer du genom att:

  • Maila till: [email protected]
  • Uppger att man vill beställa en vit domarpiké för Svenska Karateförbundet med förbundslogo.
  • Uppger koden ”DK Karate”
  • Lämnar ditt namn och postadress för leverans.

Även Domarskjortor och slips kan beställas hos Kaiten.

Kontaktperson från Förbundsstyrelsen: Javier Escalante