Stipendier & utmärkelser

Förbundets stipendier för Årets Idrottsprestation, Årets idrottsförening och Årets Ungdom utdelas för framstående prestationer under året som gått. Stipendierna är på 10.000 kr vardera och delas ut i samband med nästkommande Förbundsstämma. Sista datum för nominering är 31 december.

Stora Grabbars & Tjejers märke är ett hederstecken som syftar till att belöna tidigare elitaktiva som efter avslutad karriär har uppnått minst 30 poäng och anses ha gjort ett föredömligt avtryck i svensk karate. Det kan tilldelas sökande som är över 21 år och som tävlat för Svenska Karateförbundets landslagsverksamhet, undantaget SM där man tävlat för sin förening, och gäller såväl dam som herr. Meriter kan åberopas gällande tävlingar för åldersspannen Junior, U21 och Senior i individuella klasser. Endast tävlingar inom WKF:s regelsystem tillgodoräknas. För att hederstecken ska utdelas krävs beslut av förbundsstyrelsen. Nominering kan ske av annan eller den tävlande själv. Ansökan sker på särskild blankett som skickas till förbundskansliet. Förbundsstyrelsen kan även själva fatta beslut att tecknet ska utdelas. Utdelning görs vid ett för vederbörande lämpligt tillfälle.
Meriter kan åberopas fr.o.m. 2010


Förtjänsttecken

Ett förtjänsttecken är ett bevis på att du med ditt ideella engagamang har gjort betydande insatser för svensk karate. Förbundet ser mycket positivt på att få dela ut förtjänsttecken och det finns många som förtjänar att belönas. Det finns olika nivåer på förtjänsttecken och alla som möter upp mot bestämmelserna nedan har möjlighet att ansöka om ett sådant.

Bestämmelser

Nedan poäng sammanställs och resultatet anger nivån på förtjänsttecken.
Poäng ska kunna styrkas vid anmodan. Andra åberopade insatser och poäng värderas och godkänds av förbundsstyrelsen beroende på vederbörandes reella arbetsinsats. Meriter kan åberopas fr.o.m. 1963 och framåt.

Vem kan ansöka?
Föreningens styrelse ansöker om förtjänsttecken för den person det gäller och tillstyrker personens meriter. Ansökan sker på särskild blankett som skickas till förbundskansliet. Granskning, registrering och leverans görs av kansliet. För högsta förtjänsttecken (nr. 5) krävs beslut av förbundsstyrelsen. Utdelning görs vid ett för vederbörande lämpligt tillfälle.

Värderingstabell

Poäng per år och funktion inom:    Förbund    Distrikt    Klubb  
Ordförande  100  50  20
Vice ordförande  50  20  20
Kassör  70  30  15
Sekreterare  50  20  10
Styrelseledamot  50  20  10
Revisor  20  20  10
Ordförande i kommitté  20  10  10
Ledamot i kommitté  10  5   5

Stiftare, totalpoäng:
Stiftare distrikt 40
Stiftare klubb 20
Poäng per år och funktion som:
Chefsinstruktör 20
Instruktör 10
Förbundskapten 20
Landslagstränare/coach 10
Internationell domare 20
Nationell domare 10
Distriktstränare 20
Tävlingsledare per tävling 10
Tävlingsfunktionär per tävling 5


Förtjänsttecken nr. 1        
Järn, min 200 poäng
Förtjänsttecken nr. 2        Brons, min 400 poäng
Förtjänsttecken nr. 3        Silver, min 600 poäng
Förtjänsttecken nr. 4        Guld, min 800 poäng
Förtjänsttecken nr. 5        Guld, fullfärg, min 1000 poäng