Regler & bestämmelser

Samtliga som är engagerade i tävling förväntas ha allmän kännedom om gällande regler och bestämmelser.
WKF Kumite internationell standard (eng)
WKF Kata internationell standard (eng)
Tävlingsbestämmelser 2022
WKF Parakarate internationella regler (eng)

Regeltillägg för barntävlingar
Tävlingsbestämmelser SDF-tävlingar
Tillägg klasser WKF OS-standard
Bestämmelser för coacher

Bestämmelser Shobu Ippon-tävling
Bestämmelser om Kyokushin-tävling

Övriga dokument för utövare & förening
Blankett för protester
Information om tävlingslicens
Regler för utländska medborgare

Övriga dokument för domare
Chefsdomarens tävlingsrapport
Konsekvensbeslut vid domslut
Incidentrapport vid indragen coachlicens
Konsekvensbeslut vid olämplig coachning av barn