Tävlingslicens

Samtliga tävlande i Kata och Kumite som tävlar på förbundstävlingar ska inneha tävlingslicens. Denna visas upp för domare inför varje match.

– Tävlande i regelverk enligt WKF och Shobu Ippon ska inneha tävlingslicens från 14 års ålder.
Tävlande i regelverket Kyokushin ska inneha licens från 12 års ålder.

Licensen beställer du via SKF kansli. Följ instruktionerna på ansökningsblanketten. Har du frågor går det bra att maila till licensansvarig Naja Rehn, [email protected] eller ring på 08-597 604 93 för mer info. Tävlingslicensen kostar 250 kr inkl. porto och gäller i tre (3) år. Dubblett för förlorat kort eller namnbyte 100 kr.

OBS! Handläggningstid för licens är 2-3 veckor, var ute i god tid innan tävling. Alla licenser skickas med post.

Ladda hem dokumenten nedan för info och blankett om ansökan för tävlingslicens:

Tävlingslicens är obligatorisk för samtliga sanktionerade tävlingar vars regelverk är tillståndspliktiga enligt Kampsportsdelegationens beslut och Kampsportslagen (2006:1006). Kortet ska medtagas till varje tävling och visas upp/lämnas in för kontroll av domare. Kopior i någon form är ej giltiga. Licens kan återkallas vid avstängning från tävling pga skada och vid brott mot regler eller stadgar som föranleder förbud/olämplighet att delta på tävling.

Varför tävlingslicens?
Tävlingslicensen är en del i systemet och regelverket för säkerhet, rapportering och egenkontroll såsom det är förenat med villkor för Karateförbundets tillstånd hos kamsportsdelegationen att anordna tävlingar i enlighet med Kampsportslagen. Om en huvudskada t.ex sker på tävling av en viss grad så avgör läkaren om den tävlande kan/inte kan fortsätta tävla och huruvida licensen i det fall ska konfiskeras som en säkerhetsåtgärd för att förhindra fortsatt tävlande. Tävlingslicensen återfås sedan efter den karantänperiod som bestämts som en följd av skadan. I kata används licensen för främst id-kontroll, dvs att rätt person står på mattan i rätt klass enligt anmälan, samt att den tävlande tillhör en förening ansluten till förbundet och därmed har rätt att tävla på av förbundet sanktionerade tävlingar.

Behandling av personuppgifter
För att kunna administrera tävlingslicenser är det nödvändigt att SKF kansli samlar in och behandlar personuppgifter enligt vad som anges i ansökningshandlingarna. Personuppgifterna är registrerade under den tid som utövarens licens är giltig och t.om det år licensen går ut och används endast i kontrollsyfte vid tävling. Ansöker du om tävlingslicens godkänner du samtidigt att vi har rätt att behandla och spara dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig inom ramen för ditt licensinnehav.