Villkor och kvalificering

Landslagsverksamheten består av Seniortrupp och Ungdomstrupp som uteslutande tävlar i WKFs regelverk. Seniortruppen är det som räknas in under officiell elit. Ungdomstruppen är en utvecklingstrupp i syfte att leda till senior. Att bli uttagen till seniortruppen kräver en omfattande individuell satsning. Det förutsätter att en aktiv har potential i ett internationellt perspektiv (främst via påvisade resultat), är vältränad samt att man är beredd att göra en elitsatsning.

En kvalificering till Senior-landslaget kan gå till på 3 olika sätt.
Villkor för uttagning är framtagna av landslagsledningen i syfte syfte att på ett så rättvist sätt som möjligt utse de personer som är bäst lämpade att representera Sverige nationellt och internationellt. Varje kategori och viktklass bedöms utifrån ett internationellt perspektiv. Om landslagsledningen bedömer att en viss kategori eller viktklass inte håller internationell standard kan man välja att inte utse någon utövare från den specifika kategorin eller viktklass under gällande tidsperiod.

Som medlem i landslaget är du svensk Karates främsta ambassadör och ska företräda ditt landslag och Svenska Karateförbundet på bästa sätt. Om du blir antagen sluts ett avtal med förbundet och ett antal villkor gäller. I nedan dokument kan du ta del av vad som gäller för en plats i landslaget:

Läs också:
Förbundets Kommunikationspolicy
Förbundets policy för sociala medier