Trygg i Dojon

Trygg i Dojon – inga trakasserier

Sedan 1 januari 2020 är det krav på att ledare i förening som har kontakt med barn och ungdom ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret för att få inneha uppdraget.
Här kan ni läsa mer om vad det innebär >>

Att skapa trygga idrottsmiljöer
Mobbing och trakasserier förekommer tyvärr inom alla delar i samhället, även idrott. Tillsammans måste vi förebygga och åtgärda för skapa en trygg miljö för våra utövare.

RF’s trygg idrott


Sexuella trakasserier och övergrepp
Sexuella trakasserier och övergrepp är särskilt allvarligt.
Svenska Karateförbundet följer och arbetar enligt Riksidrottsförbundets policies och handlingsplaner mot sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten.

En anmälan om sexuella trakasserier och övergrepp ska alltid ske skriftligen och skickas till förbundets generalsekreterare, som i samråd med förbundets ordförande beslutar om hur ärendet fortsatt ska handläggas. Ärenden om sexuella trakasserier och övergrepp ska handläggas skyndsamt.

Skapa trygga idrottsmiljöer

RF’s Whistleblow


Hur hade du det på nätet idag?

En av de viktigaste byggstenarna i karatens värdegrund är respekt – något vi hoppas ska följa med våra utövare även utanför dojon. Tyvärr har rasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning för många blivit en ovälkommen del av livet på internet, särskilt för barn och ungdomar.

Våra idrottsledare är oftast en viktig person i barn och ungdomars liv, såväl som föräldrar och andra vuxna i barnens närhet. Som en positiv influens har man goda möjligheter att visa de aktiva hur man är en bra kompis, inte bara i dojon och i omklädningsrummet utan även på nätet.

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har samlat material och tips, med hjälp av Statens medieråd, för att hjälpa idrottsledare att bidra till sina elevers goda värdegrunder även utanför dojon:

Här hittar du verktyg för dig som är ledare >>

Här hittar du verktyg för dig som är förälder >>Kontaktuppgifter till mer information:

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna:
www.rf.sewww.sisuidrottsutbildarna.se
Tel 08 – 699 60 00

JämO, www.jamombud.se
Tel: 08 – 440 10 60

BO (Barnombudsmannen) www.bo.se
Tel: 08 – 692 29 50

Bris (Barnens rätt i samhället) www.bris.se

Barnens hjälptelefon: 0200 – 230 230

Föräldratelefonen: 077 – 150 50 50

Brisbot – en chatbot som ger råd direkt på Kik och Facebook Messenger

Rädda Barnen, www.rb.se
Tel 08 – 698 90 00

Föräldratelefonen: 020 – 786 786

HOPP Riksorganisation mot sexuella övergrepp
www.hopp.org
Tel: 08 – 644 03 55
Jourtelefon: 020 – 44 33 55

Barnafrid – nationellt kunskapscenter
http://www.barnafrid.se/