Kyokushinkommittén

Samordnar verksamheten kring tävlingsregelverket Kyokushin

Kommittén tillämpar ett roterande ordförandeskap och vice ordförandeskap med en mandatperiod om 12 månader.

Ordförande: Fredrik Grankvist
Vice ordförande: Petar Sprem
Ledamöter: Torbjörn Jönsson
Kontaktperson från styrelsen: Michael Bergman


Kontakta Kyokushinkommittén via mail: [email protected]