Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen (FS) leder och utvecklar förbundsverksamheten mellan årsstämmor. Beslut tas utifrån behov som uppstår eller förslag från interna eller externa förslagsställare. Styrelsens medlemmar är förtroendevalda och väljs till sina mandatperioder på förbundsstämman. FS sammanträder ca 8-12 ggr per år, däremellan sköts arbetet via telefon och e-post. Allt styrelsearbete sker ideellt. Du kan följa arbetet via styrelseprotokollen.

E-post: [email protected]

Ordförande, Ramon Malavé
[email protected]

Vice Ordförande, Anja Nordlund

Kassör, Michael Bergman

Ledamöter:
Mia Markkanen
Taija Marimon
Sadik Sadik
Jonas Langetz

Adjungerade:
Javier Escalante, Internationell representant
Jane Schörling, ekonomisk stödresurs

Ansvarsområden i förbundsledningen

 • Tekniska Kommittén: Ramon Malavé
 • Medicinska Kommittén: Anja Nordlund
 • Domarkommittén: Ramon Malavé och Javier Escalante (adj.)
 • Organisationskommittén: Michael Bergman
 • Shobu Ippon-kommittén: Jonas Langetz och Ramon Malavé
 • Kyokushin-kommittén: Michael Bergman
 • Föreningsutvecklingskommittén (NY): Mia Markaanen
 • Budokommittén: Mia Markaanen
 • Landslaget: Ramon Malavé och Sadik Sadik
 • Juridiska Nämnden: Jonas Langetz
 • RIG Karategymnasiet: Sarah Wennerström och Sadik Sadik
 • Barn & Ungdomsansvarig: Taija Marimon
 • Skolsamverkan: Taija Marimon
 • SDF: Ramon Malavé och Jonas Langetz
 • Valberedningen: Ramon Malavé
 • Aktivas kommitté (NY): Sarah Wennerström och Sadik Sadik
 • Parakarate: Sarah Wennerström
 • Demokrati och Jämställdhetsansvarig: Anja Nordlund
 • Riksidrottsförbundet repr.: Sarah Wennerström
 • Antidoping: Sarah Wennerström och Jonas Langetz
 • Internationella representanter: Ramon Malavé, Sarah Wennerström, Javier Escalante
 • HR-ansvar: Presidiet
 • Bidragsfördelning: Michael Bergman och Jane Schörling (adj.)