Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen (FS) leder och utvecklar förbundsverksamheten mellan årsstämmor. Beslut tas utifrån behov som uppstår eller förslag från interna eller externa förslagsställare. Styrelsens medlemmar är förtroendevalda och väljs till sina mandatperioder på förbundsstämman. FS sammanträder ca 8-12 ggr per år, däremellan sköts arbetet via telefon och e-post. Allt styrelsearbete sker ideellt. Du kan följa arbetet via styrelseprotokollen.

E-post: [email protected]

Urban Andersson
Ordförande
Jane Schörling
Vice Ordförande
[email protected]
Ansvarsområden:
Shobu Ippon kommittén,
Landslagskommittén,
Valberedningen, Juridiska Nämnden
Ansvarsområden:
Utbildning
Jämställdhetsfrågor 


KASSÖR VAKANTJoanna Stassos Wolf
Ledamot


Ansvarsområden:
Medicinska kommittén,
Barn- & ungdomsfrågor
 

Javier Escalante
LedamotAnsvarsområden:
Tekniska kommittén
Domarkommittén
Antidopingfrågor
Gona Sharif
Ledamot


Ansvarsområden:
Organisationskommittén