Budokommittén

Vill du boka in en föreläsning med oss? Vi kommer gärna och håller föredrag ute i er förening. Hör av dig till e-post: [email protected]

Budokommittén har till uppdrag att förvalta och ta tillvara på Karatens historia och kultur, både internationellt och inom Sverige samt svara på frågor kring detta. Kommittén skall även vara behjälplig och kunna acceptera uppdrag som rör föreläsningar och skriftliga sammanställningar.

Kommitténs uppdrag innefattar också att redovisa stilar och organisationer som representeras i Sverige med utgångspunkt i de 5 huvudstilarna såväl som att aktivt söka information för att kunna svara på frågor och redogöra fakta i möjligaste mån.

Kommittén har ett ansvar att spegla fakta och källor och vara en sammanhållande kraft gällande dokumentation och bevarandet av denna.

Ordförande: Hardy Holm
Vice ordförande: Urban Wilderäng
Ledamöter: Lars Fidler
Kontaktperson från FS: Michael Bergman