Att kvalificera sig inom Landslaget från Junior till U21-truppen

Uttagningarna till Landslagets U21-trupp sker löpande vid två tillfällen per år under:  

Landslagets Elitläger nr 2 (normalt strax innan sommaren)
Landslagets Elitläger nr 4 (normalt i slutet av året)

Landslagsledningen skickar en kallelse för respektive uttagning och läger till er aktiva i Landslagets Kadett & Juniortrupp som fyller eller nyligen har fyllt 18 år i nära förhållande till tidpunkten för lägret. Uttagningen baseras på nedanstående kriterier:

Samtliga tävlingsresultat 24 månader tillbaka. Varje aktiv rapporterar sina resultat på Landslagets mall för tävlingsresultat enligt datum i den aktuella kallelsen. Alla resultat ska gå att styrka via Sportdata eller resultatlistor.

Deltagande under de senaste 24 månaderna avseende NM, EM och VM samt prestationer i de aktuella mästerskapen.

Resultat från fystester i samband med uttagningslägret. Det är samma minimikrav avseende syreupptagningsförmåga för U21 som för seniorer. Se dokumentet ”Att kvalificera sig till Landslagets Seniortrupp” på https://www.swekarate.se/Landslag/Kvalificering/

Intryck från träningen under det aktuella Elitlägret.

Intryck från ledare för Kadett & Juniortruppen.

Utifrån ovanstående bedömningskriterier sker en samlad bedömning av Landslagsledningen avseende respektive aktivs nuvarande men främst framtida potential och förutsättningarna till en elitsatsning. Därefter sker beslut om uttagning till U21-truppen vilket meddelas individuellt senast 7 dagar efter avslutat läger.

Landslagsmall tävlingsresultat kvalificering till U21-truppen