Coach-utbildning ONLINE

Välkommen till COACH-UTBILDNING

Utbildningen sker online mellan kl. 19:00 och 20:30 tisdagen den 26/3 2024. Utbildningen avser steg 1 och 2 samt assisterande coach och genomförs på e-plattformen Teams.

Anmälan till utbildningen den 26/3 2024 görs via denna länk

Du ska visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för klubbledningen i din hemmaklubb innan du anmäler dig till en coachutbildning.

Efter anmälans sista dag, (21/3 2024), kommer länk till kurstillfället att skickas ut via Tekniska Kommittén.

Utbildningen är gratis.

För att få din licens, efter avslutad utbildning, följer du instruktionen du finner på denna hemsida. Viktigt är att ansökan och betalning görs i direkt anslutning till kursens avslutande för att underlätta handläggningen.

För övriga frågor kontakta Tekniska Kommittén: [email protected]

Välkommen!

Tekniska kommittén