Information med anledning av höjd terrorhotnivå

Terrorhotet i Sverige höjdes den 17 augusti, av Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, till nivå 4 på en femgradig skala. Med anledning av det uppmanas de som anordnar idrottsarrangemang av olika slag att vara observanta på säkerhetsläget och se över lämpliga åtgärder för att begränsa risken för attentat och öka tryggheten för deltagare och besökare. Via länken finner ni riktlinjer och utbildningsmaterial från Riksidrottsförbundet som hjälp i säkerhetsarbetet. Karateförbundet bevakar situationen löpande.

https://www.rf.se/nyhetsarkiv/nyheter/2023-08-17-idrottsrorelsens-sakerhetsarbete?fbclid=IwAR2TLIF8eMY3HeaHbTvnRlEE5-tgJmW5A29jVtsQt1f0bDMVh9f7r_C-Rwo