Klargörande från Svenska Karateförbundet om polisanmäld ledare

Ledningen i Svenska Karateförbundet och landslagsledningen har nyligen fått information om att assisterande sportchef tillika team manager för Kadetter & Juniorer, har blivit polisanmäld mot bakgrund av graverande anklagelser. Det kan vara bra att veta att detta inte har koppling till vår verksamhet, men vi ser mycket allvarligt på detta och därför har ledaren stängts av med omedelbar verkan av från alla uppdrag i förbundet och landslaget. Förbundsstyrelsen, kansli och landslagsledning arbetar nu tillsammans med krishantering och en åtgärdsplan är aktiverad.

Riksidrottsförbundets riktlinjer 

Vi följer Riksidrottsförbundets riktlinjer för Trygga idrottsmiljöer. Det är bra att känna till att även alla ledare i landslaget är skyldiga att visa upp ett registerutdrag från polisen. I det här fallet gjordes detta i maj i år och inga incidenter noterades i registret. Läs mer här om krav på registerutdrag:

https://www.rf.se/rf-arbetar-med/trygg-och-inkluderande-idrott/krav-pa-registerutdrag

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Idrottsrörelsens värdegrund – allas angelägenhet

Svensk idrott – världens bästa. Det är den vision svensk idrotts högsta beslutande organ, RF-stämman, fastslagit. Den handlar till exempel om att välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en uppgift. En idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass. Värdegrunden sammanfattas i fyra hörnpelare:

• Glädje och gemenskap
• Demokrati och delaktighet
• Allas rätt att vara med
• Rent spel 

Om du upplever att det finns allvarliga risker som kan skada personer inom idrotten, idrotten som organisation, samhället eller miljön, finns bl.a. RF´s visselblåsartjänst att vända sig till. Läs mer här: 

https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet

Till sist vill vi återigen säga att det är oerhört viktigt för oss att alla känner sig trygga i vår verksamhet. Vi är alla delaktiga i och har ett ansvar för att skapa den bästa miljön för våra barn och ungdomar, något vi nu kommer arbeta vidare med. 

/Förbundsstyrelsen