Meddelande från Valberedningen

Inför Extra årsmöte 20/4 välkomnar vi förslag till Kassörs-uppdrag i Förbundsstyrelsen.

Namnförslag lämnas till [email protected], per sista datum 11 april. Inkommande namnförslag kommer att presenteras 1 vecka före mötet.

/ Valberedningen