Svenska domare vid Paris Open i nytt format

Vid Paris Open 26-28/1, årets första tävling inom WKF:s Premier League 2024, närvarade svenska domare för att vara med från start när ett nytt tävlingsformat infördes. Detta format kommer att användas vid Premier League, VM samt alla kontinentala mästerskap som EM i Europa.

Konkret innebär det att hörn-domarna nu placeras utanför mattan, bakom TV-skärmen som också täcker nästan hela sidan av mattan. En liknande skärm finns mitt emot, på andra sidan av tävlingsytan.

Chefsdomare var Javier Escalante, Tatami Assistent Francisca Marquez, Appeal Nr. 1 var Ove Viggedal samt som domare deltog Fredrik Ålander och Kristina Milenkovic.

Ove Viggedal, ordförande i Domarkommittén kommenterar: ”Det var mycket intressant att vara med då det nya formatet användes i skarp läge för första gången. Det blir ett visuellt renare intryck med två tävlande och endast en domare på eller i närheten av mattan. Långa dagar som vanligt, i hallen för kl. 08.00 och sista matchen gick vid 20.30 tiden, men det var en bra genomförd tävling med finas insatser från både tävlande och domare.”

SKF Organisationskommitté har nu köpt in joysticks och dessa kommer initialt att användas vid av funktionärer i Sportdata-systemet här i Sverige samt i samband med landslagets läger. Detta för att våra aktiva och domare skall kunna bekanta sig med och öva med det nya joysticksystemet.  Detta planeras till att ske under mars i Halmstad samt i Malmö, maj månad, i anslutning till en utbildning.