Extra årsstämman; Urban Andersson kvarstår som ordförande

Den 10 oktober genomförde förbundet en extra stämma med anledning av det misstroendevotum som resterande styrelse väckt om ordförandeskapet. 74 röstberättigade ombud representerade sammanlagt 270 röster. Båda revisorerna deltog och stämman leddes av Anna Iwarsson, t.f. ordförande i Riksidrottsförbundet. Stämman genomfördes som en hybrid, med digital närvaro samt fysisk på Quality Hotel Globen i Stockholm.

Efter pläderingar röstade ombuden till att låta Urban Andersson sitta kvar genom sluten votering, med 161 röster för Urban Andersson och 105 röster för övriga styrelsen. Övrig styrelse, dvs kassör, vice ordförande och tre ledamöter, har meddelat att man därmed ställer sina platser till förfogande på nästa ordinarie stämma, den 23/3 2024; kassör Michael Bergman, vice ordförande Jane Schörling, ledamöter Joanna Stassos Wolf, Gona H Sharif och Javier Escalante.

Valberedningen kommer att påbörja sitt arbete under hösten.