Förbundet inför bidragsmodell för tävlingsverksamhet 2024-2025

Som konsekvens av pandemin har tävlingsverksamheten blivit lidande. Efter en genomlysning har Förbundsstyrelsen beslutat att erbjuda tävlingsarrangörer ett ekonomiskt stöd under HT 2024 och under 2025. Denna bidragsmodell har två syften och två delar:
Syfte 1. Stimulera till deltagande på tävling för att skapa god konkurrens och ett gott underlag till att genomföra en kvalitativ tävling.
Syfte 2. Minimera det ekonomiska risktagandet för tävlingsarrangören som kan uppstå i det fall tävlingen måste ställas in eller genomföras med förlust.

Grundprincipen är att tävlingsarrangörer kan erbjuda barn 7-13 år att tävla kostnadsfritt och sedan istället få ersättning för deltagaravgifter från förbundet. I tillägg kan arrangören erbjudas en förlustgaranti i det fall tävlingen drabbas av ekonomiska svårigheter.

Med detta hoppas Förbundsstyrelsen att gynna och förenkla tävlandet och deltagande för barnen, såväl som underlätta för att arrangörer ska kunna känna sig trygga i att planera tävlingar.

Läs om hela bidragsmodellen här.