Ombildning av Parakarate-kommittén

Parakarate-kommittén ombildas med ny ordförande.

Parakarate-verksamheten har under en tid varit utlokaliserad regionalt hos särskilda kontaktpersoner, i ett försök att komma närmare föreningar lokalt. Dock har det visat sig svårt att täcka vissa områden i landet. Efter utvärdering och i samråd med parakarate-ansvariga, har förbundsstyrelsen därför beslutat att återbilda den ursprungliga Parakarate-kommittén under central styrning från förbundet. Styrelsen har också utsett Niklas Bremer till ny ordförande. Kvarstår som ledamot gör Victor Aderklou.

Anders Trapp har tidigare meddelat att han lämnar sina uppdrag och vi passar på att framföra ett varmt tack för hans stora engagemang och bidrag till verksamheten.

Kommittén siktar på att utöka sin stab inför höstterminen. Ni kommer i kontakt med dem genom att maila [email protected]