Att kvalificera sig till Landslagets Kadett Junior & U21-trupp till EM och VM

Avseende kvalificering sig till uttagningen avseende Landslagets Kadett Junior & U21-trupp för EM eller VM, värderar landslagsledningen i första hand prestationer i av landslaget utvalda kvalificeringstävlingar och dess poängsystem. Poängen för varje enskild tävling adderas efterhand och summeras efter den sista uttagningstävlingen.

Förutom mästerskap för nationer och/eller ”landslagstävlingar” där en aktiv blivit uttagen, väljer varje aktiv själv vilka tävlingar som man deltar på utifrån landslagets aktuella kvalificeringstävlingar – se separat dokument för ”Kvalificeringstävlingar” för den aktuella säsongen.

Alla som når kvalificeringsgränsen kommer att utvärderas baserat på totalt antal poäng och i vilka tävlingar man har presterat, därefter sker uttagningen. Placeringar i tävlingar med högre svårighetsgrad kan bli utslagsgivande. Placering 1, 2 eller 3 på EM, VM eller Karate1 Youth League innebär en direktkvalificering till utvärderingen.

Varje aktiv måste själv rapportera resultaten, se aktuella datum i dokumentet för kvalificeringstävlingar för den aktuella säsongen. Använd Landslagets mall för tävlingsresultat som finns tillgänglig här på siten och skicka rapporten till [email protected] 

Eftersom förutsättningarna kan förändras behöver varje aktiv själv hålla sig uppdaterad avseende statusen för respektive tävling.

Landslagsledningen kommer att värdera resultatutvecklingen löpande. Ifall förutsättningarna förändras, förbehåller sig landslagsledningen rätten att förändra.

Kvalificeringstävlingar 2023 för uttagning till Landslagets Kadett Junior & U21-trupp EM 2024 (v2)

Landslagsmall tävlingsresultat