Satsning på 65+!

Nya medel att söka – Karatelyftet 65+

Nu finns nya ekonomiska stöda att söka för satsningar med verksamhet inriktad mot äldre karateka. Läs mer om kriterierna och syftet med dessa medel och höra av er med frågor om ni undrar över hur ni kan söka medel ur den här potten. Det finns många sätt att arbeta här, men ni kan t ex söka medel för att anpassa er rekrytering, era informationskanaler, träningsytor eller utbilda er för att anpassa träningen för att möta behoven hos denna grupp.

Vi har två kategorier ni kan söka medel utifrån:

  • Uppstart av verksamhet och rekrytering av utövare 65+
  • Trygg och funktionell träning för seniorer

All ansökan sker via IdrottOnline och ni är välkomna att höra av er om ni har frågor eller behöver feedback kring era idéer. Vi hoppas ni blir inspirerade och hittar på sätt att utöka er verksamhet mot en allt mer åldrande befolkning.