Förbundskassören avgår med omedelbar verkan

Förbundskassör Michael Bergman meddelar 26/10 att han avgår från sin roll i förbundet med omedelbar verkan och av personliga skäl.

Beslutet följer kort efter det extra årsmötet som hölls den 5/10, med anledning av ledarskap, varpå styrelsen, med undantag för ordförande, meddelade att skulle ställa sina platser till förfogande på nästa stämma 23/3 2024. Kassören väljer därmed trots allt att avsluta sitt uppdrag tidigare än planerat.

Michael har haft en bärande roll i svensk karate sedan 90-talet, då inom Budo- och Kampsportsförbundet och sedermera fortsatt som kassör och styrelseledamot i SKF sedan bildandet 2010. Vi tackar därmed för det långvariga engagemanget och det stora och framgångsrika förvaltningsarbete som genomförts under åren. Förbundet har idag en mycket god och välskött ekonomi.

Stort tack för tiden som varit!