Förbundsstämman 2023 – Preliminära röstlängden

Nu finns preliminära röstlängden till förbundsstämman för påseende. Från 20/1-30/1 finns möjlighet till administrativa ändringar och justering. Evenuella fel ska påpekas till kansliet; [email protected], under den angivna perioden. Stämmohandlingar hittar du här >>

Svenska Karateförbundets förbundsstämma äger rum lördagen den 11 mars 2023, kl.11:00 på Scandic Continental, Vasagatan 22, 111 20, Stockholm. Stämman blir ett hybridmöte, där det finns möjlighet att delta fysiskt eller digitalt. Samtliga föreningar med uppfylld rösträtt enligt förpliktelser i stadgarna är välkomna. Föranmälan krävs. Endast röstberättigade ombud kan närvara fysiskt, observatörer utan rösträtt är välkomna att delta digitalt. Mer information om anmälningsförfarande och fullmaktsregistrering delges från kansliet i januari 2023.

Program
9.30 – 10.45 Inloggning/Registrering
11.00 – ca 13.00 Stämman
ca 13.00 – 14.00 Lunch (Obs! Endast föranmälda ombud som närvarar fysiskt)
Handlingar inför stämman kommer publiceras löpande på SKF’s hemsida, senast två veckor innan stämman. Mer information kommer.

Välkomna!
Förbundsstyrelsen & Kansli