Förbundsstämman 2023

Första kallelse Förbundsstämman 2023.

Välkomna till Svenska Karateförbundets förbundsstämma, lördagen den 11 mars 2023, kl.11:00 på Scandic Continental, Vasagatan 22, 111 20, Stockholm. Stämman blir ett hybridmöte, där det finns möjlighet att delta fysiskt eller digitalt.

Samtliga föreningar med uppfylld rösträtt enligt förpliktelser i stadgarna är välkomna.Föranmälan krävs. Endast röstberättigade ombud kan närvara fysiskt, observatörer utan rösträtt är välkomna att delta digitalt. Mer information om anmälningsförfarande och fullmaktsregistrering delges från kansliet i januari 2023. Motioner och stipendieansökningar ska vara SKF kansli tillhanda senast 31/12 2022, via mail till [email protected]

Program
9.30 – 10.45 Inloggning/Registrering
11.00 – ca 13.00 Stämman
ca 13.00 – 14.00 Lunch (Obs! Endast föranmälda ombud som närvarar fysiskt)
Handlingar inför stämman kommer publiceras på SKF’s hemsida, senast två veckor innan stämman. Mer information kommer.

Välkomna!
Förbundsstyrelsen & Kansli