Kallelse till Förbundsstämman 2024

Varmt välkommen till Svenska Karateförbundets årsstämma 2024!

Datum:
23/3 2024.

Tid: Registrering och inloggning kl. 9.30 -10:45. Mötet startar kl.11.00.

  • För att närvara fysiskt på stämman ska du vara röstberättigat ombud för din förening. Ombud kan representera max 2 föreningar.
  • Du kan välja att delta digitalt vid mötet. Digitalt deltagande är också öppet för observatörer, dvs även om du inte är ombud med rösträtt. Röstberättigat ombud kan representera max 2 föreningar.