Succé för lanseringen av MIE!

20-21 januari var det uppstart av nätverket MIE, med syfte att öka antalet kvinnliga ledare inom karate.

MIE startade på Sigtunastiftelsen med två dagars konferens. Intresset har varit stort och det var fullt i salen när 20 kvinnor från hela landet påbörjade det ledarskapsprogram som kommer rulla genom fem tillfällen under hela 2024. Med diverse roller inom karate, utbyttes viktiga erfarenheter, lärdomar och idéer mellan deltagarna. På lördag kväll hölls också en inspirationsföreläsning av Joanna Stassos Wolf.

Satsningen är en del i det jämställdhetsarbete som sker i linje med Strategi 2025 och målet är öka antalet och stärka befintliga kvinnliga ledare i karate, och idrotten i stort, för att förbättra förutsättningarna för en jämställd idrott. För karatens del är själva utövandet i det närmaste jämlikt avseende träning och tävling, likaså har jämställdheten i könsfördelning bland utövarna en uppåtgående positiv trend, särskilt bland barn och ungdomar. Kvinnor i ledarroller, såsom t.ex. ordförande i förening, instruktörer, domare och engagerade i förbund är däremot fortfarande i minoritet, vilket Svenska Karateförbundet nu vill hjälpa till att förbättra och öka utvecklingstempot. Vill man läsa mer om vikten av jämställdhet inom idrotten kan man göra det här: https://www.rf.se/rf-arbetar-med/trygg-och-inkluderande-idrott/jamstalldhet

Förbundets styrgrupp och initiativtagare för nätverket är Joanna Stassos Wolf, Gona Sharif, Sarah Wennerström Cedercrona och Naja Rehn. Processledare för programmet är den seniora och välkända konsulten Tina Nilsson (Phd), som utbildar inom det forskningsbaserade moderna och framgångsrika ledarskapet, och själv har en bakgrund inom karate.

Vi tackar samtliga deltagare för deras fantastiska engagemang och ser fram emot det fortsatta arbetet!