Valberedningen planerar inför 2024

Valberedningen har nu startat upp sitt arbete inför Förbundsstämman 2024.

Med ca 3 månader kvar innan nästa Förbundsstämma, samlades Valberedningen för en förberedande planeringsdag på SKF Kansli i Stockholm.
Valberedningen består av Ordförande Lennart Larsson och ledamöter Torbjörn Jönsson (t.v) och Lotta Högström (t.h). Nu påbörjas arbetet med att se över kandidater till nästkommande personval i styrande organ, på stämman som äger rum i Stockholm, den 23:e mars 2024.

Är du intresserad av att engagera dig i förbundets ledarskap, förvaltning och utveckling? Då är du välkommen att höra av dig.
Om du vill kandidera bifogar du en skriftlig intresseanmälan med de meriter du anser kan vara av intresse för arbeta i en styrelsen och gärna en personlig beskrivning om varför du vill bidra till arbetet. Du kan även nominera någon annan till styrelsen, bifoga då kontaktuppgifter till den personen.

Förslag ska inkomma skriftligen via e-post till [email protected]