Niklas Bremer godkänd i WKFs klassificeringsystem för Parakarate

Under hösten har en satsning gjorts för att utveckla förbundets verksamhet i Parakarate. Vi gratulerar Niklas Bremer till att nu vara licensierad för WKF-klassificering.

WKFs regelverk som godkänt av IOC och IPC, är det som ligger till grund för förbundets tävlingssystem. I Sverige har dock tävlande i parakarate än så länge varit för få för att det ska kunna genomföras fullt ut och nationella variationer av tävlingskategorier tillåts för att gynna inkludering och utveckling. Parallellt finns dock målsättningen att officiella klasser ska tillämpas i större utsträckning och att svenska parautövare i förlängningen ska kunna delta i internationella WKF-tävlingar.

Under VM i Budapest i deltog Niklas Bremer från Parakarate-kommittén i WKFs utbildning för klassificering, där Sverige blev antaget som ett av tre länder att delta. Licensen för Steg 1 innebär att han innehar rätten att klassificera inför officiella tävlingskategorier i Sverige. Utvecklingen kommer dock ske gradvis och under 2024 kommer först en översyn göras hur underlaget för tränande och tävlande ser ut i föreningarna och en utvärdering av hur WKFs klassificering kan appliceras.

Mer information kommer kommuniceras ut under året. Grattis Niklas!